Di Rupo dringt aan op gecoördineerde aanpak

Waals minister-president en PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft premier Guy Verhofstadt in een brief gevraagd eover te waken dat de verschillende démarches van de Belgische autoriteiten ten opzichte van de directie van Volkswagen gecoördineerd gebeuren. In een verspreide slagorde voor Volkswagen verschijnen, zou geen goede zaak zijn, aldus Di Rupo.

(belga) In eerste instantie moeten de genomen initiatieven tot doel hebben dat het aantal ontslagen zo sterk mogelijk wordt teruggedrongen. Het is pas nadien, eens de formele beslissingen zijn genomen en de sociale akkoorden zijn onderhandeld, dat het Waals gewest zal kunnen optreden, door middel van reconversiecellen.

"We moeten absoluut het onderste uit de kan halen om het aantal betrokken personen zo sterk mogelijk terug te dringen en een maximum aan activiteiten in Vorst te behouden", benadrukt Di Rupo.

Het aantal Walen onder de werknemers die hun baan kunnen verliezen, bedraagt ongeveer 35 procent, weet Di Rupo. Hij heeft het over een "drama met een nationale draagwijdte", dat tussen de 3.500 en 4.000 banen rechtstreeks bedreigt, maar minstens het dubbele aantal onrechtstreekse jobs op de helling zet.

Nog volgens de Waalse regeringsleider moeten de Belgische vakbonden worden gesteund in hun démarches bij hun Duitse collega's van IG Metall. "We moeten komen tot een meer gelijkmatige behandeling tussen de verschillende Europese zetels", hoopt hij.

Waals minister van Economie en Werk Jean-Claude Marcourt vraagt de VW-groep "open kaart te spelen". Hij verwacht van de directie van de automobielgroep dat ze haar verantwoordelijkheid neemt en duidelijkheid en eerlijkheid aan de dag legt jegens het personeel.

Hij stelt zich vragen over de intenties van Volkswagen: op termijn de site in Vorst sluiten of een herstructurering. Hij herinnert eraan dat bij de sluiting van Renault Vilvoorde, men zich in eerste instantie weinig zorgen heeft gemaakt over de toekomst van de werknemers alvorens tot andere gedachten te komen en te investeren in hun reconversie.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud