Europa: 'Arcelor moet zelf oplossing vinden'

©Photo News

De Europese Commissie vindt dat ArcelorMittal in eerste instantie zelf een oplossing moet vinden voor het gebrek aan CO2-uitstootrechten voor de heropstart van hoogoven 6 in Seraing. "Er is geen gebrek aan soepelheid in de huidige Europese regels", verklaarde de woordvoerder van voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie maandag.

(belga) - "Er is geen gebrek aan soepelheid en het behoort in eerste instantie aan de onderneming toe om van die soepelheid gebruik te maken", zei de zegsman in een reactie op de staking in Luik.

Door een 24-urenstaking van de socialistische vakbond ligt de Luikse staalindustrie de hele dag plat. De vakbond protesteert tegen het uitblijven van de heropstart van hoogoven 6 van ArcelorMittal. De staking draait rond de quota voor CO2-uitstoot. ArcelorMittal besliste vorig jaar een tweede hoogoven opnieuw op te starten en een andere hoogoven langer open te houden dan gepland. Als voorwaarde eist de onderneming duidelijkheid over de hoeveelheid CO2 die ze mag uitstoten na 2010.

De vakbonden hopen dat de directie een financiële inspanning doet en bijkomende CO2-quota gaat aankopen. De stakers richten hun pijlen echter ook op de politici. "Het Waalse Gewest zou kunnen weigeren om het Europese verdrag van Lissabon te ratificeren indien Europa weigert de quota te herzien. Dat zou een middel kunnen zijn om druk te zetten", dreigde Egidio Di Panfilo van de FGTB.

De Europese Commissie is echter niet van plan ArcelorMittal bijkomende CO2-quota toe te kennen. Dat zou de coherentie en geloofwaardigheid van het hele systeem in gevaar brengen en de deur openen voor tal van gelijkaardige verzoeken en claims van concurrerende bedrijven. Ze wijst wel op mogelijke oplossingen binnen het bestaande systeem. Zo zou de onderneming quota van een filiaal in een andere lidstaat kunnen overbrengen naar het Luikse.

De staking in Seraing illustreerde nogmaals de almaar grotere druk die de strijd tegen klimaatverandering op de Europese industrie legt. Woensdag presenteert de Commissie haar plannen voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 20 procent tegen 2020. De zware industrie vreest opnieuw een deel van de rekening te betalen. Vanaf 2013 zouden de quota immers in steeds mindere mate gratis worden verdeeld. Ondernemingen zouden de quota moeten aankopen.

Gunter Verheugen, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor het industriebeleid, waarschuwde maandag luidop voor de gevolgen van deze plannen. Hij sprak de vrees uit dat de productiekosten zodanig zouden stijgen dat de bedrijven gedwongen worden om Europa te verlaten, met massaal banenverlies tot gevolg. De woordvoerder van Barroso probeerde het brandje te blussen met de mededeling dat de Commissie werkt aan een "evenwichtig pakket".

De Commissie wil vooral zicht krijgen op het eindresultaat van de internationale onderhandelingen over de vermindering van de CO2-uitstoot, die momenteel aan de gang zijn. Indien blijkt dat de andere mogendheden geen gelijkaardige inspanning willen leveren, zal Europa volgens de woordvoerder "mechanismen voor de bescherming van de Europese industrie" in werking stellen.

Een taks op de import van goederen uit landen die niet willen meedoen, zoals de Franse president Nicolas Sarkozy onlangs voorstelde, zit er (nog) niet aan te komen. Eurocommissaris voor Handel Peter Mandelson toonde zich maandag nogmaals een fervent tegenstander van het idee.

Foto (Belga): Door een 24-urenstaking van de socialistische vakbond ligt de Luikse staalindustrie de hele dag plat.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud