Lijst Dedecker: 'Ontslagregeling is sociaal kruidvat'

De ontslagregeling bij Opel Antwerpen is een sociaal kruitvat. Dat zegt Lijst Dedecker. "De buitensporige bedragen van de opstappremie verstoren de werking van de arbeidsmarkt, schrikken buitenlandse ondernemingen af en zijn onbetaalbaar voor onze KMO's", zegt LDD maandag in een reactie. Volgens Spirit creëert het sociaal akkoord een generatieconflict.

(belga) Volgens LDD is brugpensioen op 50 in een enge arbeidsmarkt onverantwoord. Door dergelijk akkoord wordt de markt nog krapper en het verlies aan ervaring nog groter, stellen de co-voorzitters Jean-Marie Dedecker en Ivan Sabbe.

De twee hekelen dat de regeling geheel op de kap van de belastingbetaler terechtkomt. "Deze mensen hebben eigenlijk onvoldoende pensioenrechten opgebouwd, waardoor de financiële gevolgen weerom op de schouders van de jongere generaties terechtkomen", luidt het.

LDD zegt dus dat de regeling financieel nadelig is voor de overheid, maar wijst er tegelijkertijd op dat 60 procent van de premies belast wordt. "De staat verdient dus het meest van de miserie van de werknemers. Als de premies netto zouden worden uitbetaald komt dat zowel de werknemer als de werkgever ten goede".

Tot slot vreest de partij dat het sociaal akkoord een gevaarlijk precedent schept dat buitenlandse investeerders zal afschrikken.

Net zoals LDD is Spirit van mening dat de ontslagregeling een generatieconflict creëert. "Het valt op dat de werkgever en de bonden bijzonder weinig blijk geven van een maatschappelijke verantwoordelijkheidszin. Alweer wordt in dergelijk sociaal overleg bewezen dat men bitter weinig geïnteresseerd is in het lot van de jongere werknemers, die zullen opdraaien voor de riante regeling voor de oudere werknemers. Het is duidelijk dat de mentaliteitsverandering sinds het Generatiepact nog niet overal is doorgedrongen", poneert Spirit-voorzitter Geert Lambert maandag.

De linksliberalen laken ook dat een deel van de herstructureringskosten wordt afgewenteld op de gemeenschap. De positieve signalen die de voorbije weken in het vergrijzingsdebat opdoken - onder meer de dalende werkloosheid bij 50-plussers - worden op die manier getemperd. "Vandaag kiezen het management en de bonden bij Opel Antwerpen echter alweer voor de makkelijkste oplossing: arbeiders boven de vijftig worden afgeschreven op kosten van de overheid".

Lambert hoopt in elk geval dat alles in het werk wordt gesteld om de oudere werknemers naar een nieuwe baan te begeleiden. Hij vreest wel dat het enthousiasme om nieuw werk te zoeken niet bijster groot is bij ontslagen arbeiders die weten dat hen na zes maand sollicitatiebrieven schrijven een mooi brugpensioen wacht. "De tijd dat brugpensioen een recht voor iedereen was, is voorgoed voorbij. Dat zouden de bonden en werkgevers stilaan ook mogen beseffen", besluit de partijvoorzitter.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud