'VW moet tussenkomen in premies toeleveringsbedrijven'

De vakbonden in de toeleveringsbedrijven koesteren geen illusies dezelfde recordpremies te kunnen bekomen voor wie vertrekt als de vertrekpremies die de directie van VW Vorst wil gaan uitbetalen. Ze vinden wel dat VW hier financieel moet tussenkomen en zullen hiervoor ijveren. Vakbondssecretaris Guy Heyrman (ABVV) trekt een parallel met wat VW Vorst doet voor interimarbeiders.

(belga) "De werkgevers hebben al duidelijk laten verstaan dat ze nooit zullen kunnen betalen wat VW Vorst aan premies uitkeert. We zullen tijdens de onderhandelingen ook bij hen het onderste uit de kan trachten te halen en er hierbij tevens voor ijveren dat VW Vorst zijn verantwoordelijkheid opneemt voor deze werknemers. Als VW Vorst zich ook verantwoordelijk acht voor zijn interims, waarom kan dat dan niet voor deze werknemers", aldus Heyrman.

"We gaan tijdens de onderhandelingen natuurlijk pleiten dat de werknemers van toeleveringsbedrijven niet minder zijn dan het personeel van VW Vorst en vooral trachten een aantal principes uit de toezeggingen van VW Vorst te doen overnemen zoals de 1,5 maandloon per jaar anciënniteit, dezelfde behandeling voor arbeiders en bedienden, ook premies voor interims...", aldus Marc Jespers (ACV). De hoogte van de uiteindelijke premies waarnaar de vakbonden zullen streven moet nog onderling worden afgesproken.

In de toeleveringsbedrijven is er overigens nog steeds verwarring troef over welke prestaties zij in de toekomst nog aan VW Vorst zullen kunnen leveren. De meeste bedrijven hebben tot dusver een intentie tot herstructurering aangekondigd zonder details te kunnen geven over hoeveel werknemers er zullen moeten afvloeien. De bedrijven betalen de werknemers momenteel nog steeds een premie bovenop hun werkloosheidsvergoeding. De premie verschilt per bedrijf.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud