Frank Demets voorgedragen als hoofdredacteur De Tijd

Mediafin, de uitgever van de kranten De Tijd en L'Echo, heeft vandaag de 38-jarige Tijd-redacteur Frank Demets voorgedragen als nieuwe hoofdredacteur van De Tijd. Demets volgt Frederik Delaplace op die als redactiedirecteur mee de lijnen blijft uitzetten van de krant.

Frank Demets (foto: Nima Ferdowsi)

(tijd) - 'Met Frank dragen we een ijzersterke journalist voor als hoofdredacteur van De Tijd. Dat is de beste garantie dat we als redactie journalistieke kwaliteit voorop blijven plaatsen bij alle nieuwe ontwikkelingen waar we de komende jaren mee willen uitpakken', zegt redactiedirecteur Frederik Delaplace. 'Frank deelt met de krant en haar lezers een passie voor ondernemen, het beleid en de financiële markten. Het is op die fundamenten dat we de krant en zijn website verder uitbouwen.'

'We zijn bijzonder verheugd dat we met de voordracht van Frank alweer iemand uit de eigen gelederen kunnen laten doorgroeien', zegt algemeen directeur Dirk Velghe van Mediafin. 'De voorbije maanden heeft een hernieuwde dynamiek zich meester gemaakt van onze kranten en Frank is de geschikte man om die enthousiaste groei verder te ontwikkelen.'

De voordracht van Demets gebeurde vandaag bij de Heer Jef Roos, de voorzitter van "De Tijd vzw". Die Stichting waakt mee over de redactionele lijn en de kwaliteit van de krant. De Stichting zal nu een gemotiveerd advies uitbrengen aan de raad van bestuur van Mediafin, de uitgever van De Tijd. De Redactieraad, het overlegorgaan van de redacteurs van De Tijd, kan een eigen advies overbrengen aan de Stichting.

Mediafin heeft een bijzonder succesvol eerste kwartaal achter de rug met sterke groeicijfers op zowel de lezers- als de advertentiemarkt. De uitgever zet daarmee de opwaartse trend van eind 2006 in versneld tempo verder.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud