Onderzoeksinstituut IBBT vraagt inspanningen om Vlaamse kennisregio te creëren

Vlaanderen scoort heel slecht voor mobiel internet. (foto Bloomberg) ©BLOOMBERG NEWS

Als Vlaanderen in 2020 wereldwijd een leidende ICT-sector wil hebben, dan is de komende tien jaar 1,6 miljard euro nodig. Dat is de belangrijkste conclusie in het digitaal actieplan 'Vlaanderen i2020' van het Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie (IBBT). De Tijd kon het al inkijken.

(tijd) - Sinds het plan Vlaanderen In Actie (VIA) uit Vlaanderen de ambitie om een leidende kennisregio te zijn. Maar in de praktijk zakt België in internationale onderzoeken steeds verder terug, zowel qua algemene ICT-ontwikkeling, als breedbandinternet in het bijzonder. Vooral voor mobiel internet, de technologie van de toekomst, is de situatie ronduit dramatisch.

'Het is vijf voor twaalf', zegt het IBBT, wiens plan een aantal suggesties bevat om de doelstellingen uit VIA in concrete acties om te zetten. En dat in vijf kernsectoren: gezondheidszorg, mobiliteit, logistiek, groene ICT en audiovisuele archivering.

Een van belangrijke suggesties van het plan is dat de overheid de nieuwe generatie breedbandnetwerken (fibre to the home) glasvezelnetwerken tot aan de woning), zou stimuleren. Met zulke netwerken wordt het mogelijk in een mum van tijd HD-films te downloaden.

Het is niet aan de overheid om die netwerken aan te leggen. 'Daar is geen budgettaire ruimte voor', zegt Wim De Waele, de algemeen directeur van het IBBT. Wel moet de overheid proefprojecten stimuleren waarbij kan worden aangetoond in hoeverre de nieuwe technologie noodzakelijk is.

Ook qua ruimtelijke ordening - voor de nieuwe netwerken moet veel worden gegraven - vraagt het IBBT soepelheid. 'Je moet Belgacom en Telenet duidelijk maken dat er een opportuniteit is. Pas als zij echt niets ondernemen, is het aan de overheid om het initiatief te nemen', zegt De Waele.

Risicokapitaal

Het IBBT wijst ook op de noodzaak van risicokapitaalfinanciering. Via het zogenaamde zaaikapitaal worden prille start-ups gesteund. Buiten iVentures van het IBBT is in Vlaanderen geen dergelijk kapitaal voorhanden. 'Terwijl het precies start-ups, genre Netlog, zijn die de meeste werkgelegenheid en toegevoegde waarde creëren.'

Tot slot vraagt het IBBT aan de overheid om jonge bedrijven te steunen door er klant van te worden. 'De link tussen onderzoek en de verdere uitwerking is er te weinig,', zegt De Waele. 'Neem nu mobiliteit. We hebben een aantal bedrijven die daar onderzoek rond doen, maar in de hele discussie over de Lange Wapper vind je niets van die technologie terug. Dat is een gemiste kans.'

Wie het plan leest, komt tot de conclusie dat van de overheid een grote extra financiële inspanning wordt gevraagd. Klopt niet, zegt het IBBT. 'Het gaat niet over extra geld, maar over het beter besteden van de beschikbare middelen.' In het bedrag van 1,6 miljard euro zit maximaal 250 miljoen euro nieuwe investeringen. De rest kan via de heroriëntering van bestaande middelen.

Voor De Waele is het gissen hoeveel van zijn plan wordt omgezet in realiteit. 'Dat hangt af van de nieuwe minister voor Wetenschapsbeleid en Innovatie. Ik hoop op een sterk persoon.'

Dieter Snoeck  

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud