Artwork Systems sluit boekjaar af onder de verwachtingen

Het grafische softwarebedrijf Artwork Systems heeft het afgelopen boekjaar 2005/2006 een omzet van 46,5 miljoen euro (+0,6%) en een nettowinst van 11,1 miljoen euro (-2,5%) geboekt. Het Gentse bedrijf kon daarmee de eigen verwachtingen en die van het beurshuis KBC Securities niet inlossen.

(tijd) Artwork Systems wist wel zijn brutomarge op te krikken van 82,7 tot 83,6 procent. Het bedrijf keert over het afgelopen boekjaar een (bruto)dividend uit van 0,65 euro per aandeel, tegen 1 euro vorig boekjaar. Voor 2007 verwacht Arwork Systems een stabiele omzet en nettowinst.

Het softwarebedrijf uit Gent bleef het gebroken boekjaar 2005/2006 onder de eigen omzetprognose (47-48 miljoen) en haalde maar nipt de winstvoorspelling (11-11,5 miljoen). Ook de verwachtingen van het beurshuis KBC Securities worden niet ingelost. Analist Nico Melsens verwachtte een omzet van 47,2 miljoen euro en een stabiele nettowinst van 11,3 miljoen euro.

De directie noemt zich relatief tevreden met de jaarresultaten, 'gezien de zichtbare omzetdaling in de tweede jaarhelft'. Zij wijt die daling aan de zwakke prestaties in de VS en de zwakke dollar (tegenover de euro). Het management is blij met de stijging van de brutowinstmarge tot 83,6 procent. De bedrijfswinst ging 2 procent hoger tot 15,9 miljoen euro. De operationele marge steeg tot 34,3 procent, 'de beste in deze sector', aldus gedelegeerd bestuurder Guido Van der Schueren. De winst per aandeel zakt van 0,67 tot 0,66 euro per aandeel.

De omzet werd voor 67 procent gegenereerd met producten: ArtPro (28%), Nexus (31%), Odystar (9%) en Enfocus (32%). De rest van de inkomsten werd met diensten gerealiseerd.

De geografische verdeling van de omzet bleef redelijk stabiel. Europa steeg van 52 tot 54 procent, Noord-Amerika zakte van 41 tot 39 procent, Azie nam 5 procent (4) voor zijn rekening en de rest van de wereld daalde van 3 tot 2 procent.

Artwork Systems meldt verder dat Copapharm Europe, een toeleverancier van de farmaceutische en gezondheidsindustrie, in het vierde kwartaal zijn PA:CT-technologie in gebruik nam.

Op 30 september heeft Artwork Systems een bestaande lening tussen bedrijven van 9,1 miljoen dollar geincorporeerd in het eigen vermogen van de dochteronderneming die het bedrag schuldig was. De omrekingsverschillen hebben geen impact op de geconsolideerde resultatenrekening van de betrokken periodes.

Het Gentse bedrijf begon midden vorig jaar met de inkoop van eigen aandelen. Bij het afsluiten van het gebroken boekjaar 200/2006 had Artwork Systems 157.015 aandelen in portefeuille, goed voor een waarde van 1,6 miljoen euro.

Het softwarebedrijf stelt aan de raad van bestuur voor een dividend uit te keren van 0,65 euro (bruto) per aandeel. Vorig boekjaar werd 1 euro uitgekeerd.

Artwork Systems kijkt ten slotte positief naar het volgende boekjaar. 'Hoewel de vertraagde lancering van nieuwe producten het derde kwartaal heeft beinvloed, geven de sterke fundamenten van de producten een positief vooruitzicht voor het boekjaar 2007.' Concreet leidt dat tot een omzet tussen 46 en 47 miljoen euro en een nettowinst van 11 à 11,5 miljoen euro. Analist Melsens ging voor de publicatie van de jaarcijfers uit van respectievelijk 49,2 miljoen en 11,9 miljoen euro.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud