Koers Agfa-Gevaert stijgt met 3,5 procent na kwartaalcijfers

Agfa-Gevaert zag in het eerste kwartaal de nettowinst verdubbelen van 20 tot 41 miljoen euro. De beeldverwerkingsgroep slaagde er in de hogere zilver- en aluminiumprijzen ruimschoots te compenseren met een positieve productenmix en een daling van de kosten. De nettowinst werd tevens aangedikt door de opbrengst uit de verkoop van Agfa's belang in afvalverwerker Indaver. Het aandeel won donderdag 3,5 procent tot 18,4 euro.

(tijd) Analisten hadden een daling van de nettowinst tot 11 miljoen euro verwacht. Agfa laat voorts weten dat het op schema zit om de opsplitsing in drie onafhankelijke ondernemingen tegen het einde van het jaar af te ronden.

'De omschakeling van analoge naar digitale en IT-systemen versnelde zowel in Graphics als in Healthcare. In Graphics leidde dit tot solide marges voor het drukvoorbereidingssegment. In HealthCare werd een sterke verkoop geboekt voor computerradiografie en IT-opplossingen, wat resulteerde in groeiende marktaandelen. Specialty Products rapporteerde opnieuw zeer stevige marges', aldus het persbericht.

De omzet kwam uit op 786 miljoen euro. Dat is 3 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2006 (810 miljoen euro). Voor wisselkoerseffecten was er echter een lichte stijging van 0,4 procent. De grondstoffenprijzen wogen opnieuw sterk op de resultaten. De zilver- en aluminiumkosten lagen respectievelijk 21 en 20 miljoen hoger dan een jaar eerder. Agfa wist dit gedeeltelijk te compenseren met een betere productmix, een gunstigere prijszetting en hogere productie- en service-efficienties. De maatregelen om de jaarlijkse kosten met 250 miljoen euro te verminderen tegen 2008 beginnen ook de eerste vruchten af te werpen, benadrukt de groep. De verkoop-, algemene en administratieve kosten bedroegen 24,4 procent van de omzet tegen 25,6 procent in het eerste kwartaal van 2006.

De recurrente bedrijfskasstroom (ebitda) verbeterde met 1,1 procent tot 94 miljoen euro. De recurrente bedrijfswinst (ebit) steeg met 7,4 procent tot 58 miljoen euro. Dit levert een rebit-marge op van 7,4 procent. Analisten rekenden op een recurrente bedrijfswinst van 52 miljoen euro. De eigenlijke bedrijfswinst gaf een stijging met 16,3 procent te zien tot 50 miljoen euro.

Het financieel resultaat verbeterde van -16 miljoen tot 0 miljoen euro. Agfa boekte een kapitaalopbrengst van 16 miljoen euro op de verkoop van zijn belang in Indaver.

De nettowinst per aandeel steeg van 0,16 tot 0,33 euro. Analisten gingen gemiddeld uit van een daling tot 0,09 euro.

Agfa Graphics zag de omzet met 8 procent dalen tot 390 miljoen euro. Voor wisselkoerseffecten bedroeg de daling 4,6 procent. Agfa zette bepaalde onrendabele handelsactiviteiten voor analoge verbruiksgoederen stop. Het meer rendabele segment van de digitale drukvoorbereiding bleef daarentegen sterk groeien. De hogere grondstofkosten en de verliezen voor het opstarten van de inkjetbusiness bleven op de resultaten wegen. De recurrente bedrijfswinst (ebit) daalde met 10,5 procent tot 18 miljoen euro.

De omzet van Agfa HealthCare groeide met 3,1 procent tot 334 miljoen euro. Voor wisselkoerseffecten bedroeg de groei zelfs 6,4 procent. De recurrente ebit steeg met 8 procent tot 27 miljoen euro en de recurrente ebit-marge verbeterde van 7,7 tot 8,1 procent. Agfa wist de hogere zilverkosten en de kosten voor de internationalisering van de ziekenhuis- en klinische informatiesystemen Orbis te compenseren door kostenbesparingen en 'het groeiende aandeel van de erg redabele diensten'.

Agfa Specialty Products boekte een stabiele omzet van 62 miljoen euro. De recurrente ebit daalde met 8,7 procent tot 11,4 miljoen euro onder invloed van de hoge zilverkosten.

Voor Graphics verwacht Agfa de komende maanden een verdere groei in de digitale drukvoorbereiding, maar de grondstofkosten zullen blijven spelen. Voor industriele inkjets ziet de groep een omzetgroei, terwijl de opstartverliezen in de tweede helft van het jaar geleidelijk zullen geelimineerd worden. Voor HealthCare zal de positieve evolutie van omzet en rendabiliteit in de volgende kwartalen voortduren, verwacht de Mortselse groep. Specialty Products, ten slotte, ziet een verdere versterking van zijn positie in de traditionele filmmarkten.

Koen Lambrecht koen.lambrecht@tijd.be

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud