Mobistar: nieuwe onderhandelingen over ontslagen

(tijd-nieuwslijn) De personeelsafgevaardigden van Mobistar hebben met de directie afgesproken op korte termijn samen naar een oplossing te zoeken voor de bezorgdheid die bij het personeel heerst over de ontslagen. Dat zei Martin Willems, secretaris van de ondernemingsraad. Samen met de afgevaardigde van het kaderpersoneel, Bervoets, schat hij de kansen hoog in dat de twee partijen tot een akkoord komen.

Bervoets onderstreept wel dat de standpunten nog steeds uiteen lopen. Twistpunt zijn de ontslagen die de voorbije maanden werden doorgevoerd. Door het hoge aantal, ongeveer honderd, moet volgens de vakbonden de procedure van collectief ontslag gevolgd worden. De directie is het daar niet mee eens.

"Het is van groot belang dat we bij de onderhandelingen tot een akkoord komen om de druk en de bezorgdheid bij het personeel weg te nemen", aldus Bervoets. De directie streeft ernaar de kosten onder controle te houden en één aspect daarvan zijn de loonkosten. Volgens Bervoets licht het management afdeling per afdeling door en is er bij het personeel zeer veel onzekerheid omdat niet duidelijk is welke doelstellingen gehanteerd worden. "Om te vermijden dat er een algemene malaise ontstaat moeten we het personeel snel geruststellen", klinkt het. Het systeem van halftijds werken is volgens Bervoets een van de denkpistes die door beide partijen kan aanvaard worden.

Over harde acties wou Bervoets het niet hebben. Hij merkte wel op dat sensibilseringsacties mogelijk zijn indien directie en vakbonden het niet eens zouden raken.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud