Proces LHSP: Dexia behaalt overwinning én nederlaag

Dexia is niet burgerrechtelijk aansprakelijk voor feiten waaraan haar medewerker eventueel schuldig wordt bevonden in het proces over de fraude bij LHSP. Dat besliste rechter Robert Pieters gisteren in een tussenarrest.

(tijd) - Een reeks burgerlijke partijen had Dexia rechtstreeks gedagvaard om de aansprakelijkheid te eisen. Ze deden dat aangezien de wet op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen pas op 2 juli 1999 van kracht werd. Een hele reeks feiten, waaronder de toekenning aan LHSP van drie betwiste kredieten door het voormalige Artesia (thans Dexia), dateren van voor die datum.

Daarom vroegen de burgerlijke partijen dat indien Geert Dauwe, een medewerker van Dexia die ook op de beklaagdenbank zit in Gent, schuldig wordt bevonden aan bepaalde feiten, zijn werkgever Dexia daar burgerrechtelijk voor zou opdraaien. Met andere woorden: Dexia zou de schadefactuur voor de gedupeerden moeten bepalen.

Rechter Pieters verklaarde de rechtstreekse dagvaarding ontoelaatbaar omdat ze werd ingediend toen het proces al liep en er zelfs al tussenarresten waren geveld. Goed nieuws dus voor Dexia. De vraag stelt zich meteen in hoeverre Dexia zich nu wel moet verantwoorden voor de drie betwiste kredieten, die volgens het openbaar ministerie (OM) substantieel bijdroegen tot de vervalsing van de jaarrekening bij LHSP.

Een woordvoerder van de vzw Spaarverlies, een van de partijen die Dexia dagvaardde, liet al weten in Cassatie te gaan tegen het tussenarrest. Overigens kunnen die partijen na afloop van het strafproces hun eis altijd nog herhalen voor een burgerlijke rechtbank.

In een ander tussenarrest had Dexia minder geluk. De bank krijgt geen inzage in stukken die KPMG terugvroeg omdat ze volgens de bedrijfsrevisor onder het beroepsgeheim vallen. De rechter hief het beslag op de stukken op en Dexia mag ze niet inkijken. De bank wilde nagaan in hoeverre de stukken bepaalde elementen à decharge bevatten.

De rechter besliste ook nog dat voormalig algemeen directeur Gaston Bastiaens de gevraagde kopies moet krijgen van het e-mailverkeer dat op een gegevensdrager werd weggeschreven.

Het proces ligt nu stil tot 7 januari 2008. Dan beginnen de pleidooien à decharge van de advocaten van de beklaagden. LVA

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud