Advertentie

Recessie duwt Metris in rode cijfers

gedelegeerd bestuurder Bart Van Coppenolle

De specialist in meettechniek Metris heeft 2008 afgesloten met een nettoverlies van 14 miljoen euro. Als gevolg van de recessie kende de omzet in het vierde kwartaal een plotse terugval. In combinatie met hogere operationele uitgaven deed dit de winst geheel verdampen. Metris snijdt in de kosten en wil vooral een substantiële vrije kasstroom genereren in 2009. Die zal worden gebruikt om de schuldenlast te verminderen, zo blijkt uit een persbericht.

(tijd) - Metris realiseerde in 2008 een omzet van 88,7 miljoen euro, 4 procent minder dan in 2007. Over de eerste drie kwartalen werd een omzetgroei behaald van 30 procent, maar het vierde kwartaal was een catastrofe. In dit kwartaal, gewoonlijk het belangrijkste qua omzet en winst voor Metris, sloeg de recessie toe. 'Vanaf het vierde kwartaal van 2008 hebben de klanten hun uitgaven voor kapitaalsgoederen als gevolg van de wereldwijde recessie praktisch bevroren', legt Metris uit. In de tweede helft van 2008 lag de omzet hierdoor 29 procent lager dan een jaar eerder. Metris behaalde vorig jaar 28 procent van de omzet in de autosector, 35 procent in de lucht- en ruimtevaartsector en 37 procent in de algemene industriële metrologiemarkt.

De brutowinstmarge kwam uit op 50 procent, tegenover 51 procent in 2007. De daling is te wijten aan hogere afschrijvingen van ontwikkelingskosten. De operationele uitgaven stegen van 40 miljoen euro in 2007 tot 54 miljoen in 2008. Voor afschrijvingen, waardeverminderingen en andere niet-liquide kosten bedroegen deze uitgaven 45 miljoen euro, tegen 35 miljoen in 2007. De reeds doorgevoerde besparingen hebben deze uitgaven voor 2009 teruggebracht tot 35 miljoen euro, beklemtoont Metris.

De bedrijfskasstroom (ebitda) kwam licht positief uit op 3,7 miljoen euro. Dit is veel minder dan de 20 miljoen euro die aanvankelijk werd beoogd. Metris realiseert normaal gezien het grootste deel van zijn ebitda in de tweede jaarhelft.

Als gevolg van de recessie zijn de afschrijvingen en waardeverminderingen hoger dan verwacht. Hierdoor komt het bedrijfsresultaat (ebit) uit op -9,7 miljoen euro. Onderaan de tabel verschijnt een nettoverlies van 14 miljoen euro of 1,1 euro per aandeel.

Investeringsstop

Metris investeerde in 2008 voor 23 miljoen euro, minder dan de helft van de 53 miljoen euro die in 2007 werd geïnvesteerd. Voor 2009 is een investeringsstop ingevoerd.

Eind 2008 had Metris 14 miljoen euro in kas tegenover 4 miljoen euro eind 2007. De nettoschuldpositie is echter opgelopen van 52 tot 87 miljoen euro. Volgens het bedrijf zijn overeenkomsten gesloten met de schuldfinancierders 'om verwachte schendingen van schuldcovenanten op te heffen'.

Vooruitblik

Voor 2009 verwacht Metris een omzet te boeken die vergelijkbaar is met 2008 en 2007, met een marge van plus of min 10 procent. In het eerste kwartaal van 2009 is de omzet volgens het bedrijf niet meer gedaald. Dankzij kostenbesparingen zijn de operationele liquide uitgaven voor 2009 weer op het niveau van 2007 gebracht. Op basis van de investeringsstop en de programma's om het werkkapitaal te  optimaliseren denkt Metris in 2009 een 'substantiële vrije kasstroom' te kunnen genereren van 15 à 20 procent van de omzet. 'Deze vrije kasstroom zal gebruikt worden om de netto schuldpositie te verminderen', besluit Metris.

Koen Lambrecht

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud