Vision IT Group verhoogt doelstellingen

Vision IT Group heeft het nettoresultaat in het eerste halfjaar zien toenemen met 24 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. De omzet nam toe met 6 procent. De IT-consultancygroep maakt zich sterk een operationele marge over het volledige boekjaar van meer dan 8 procent te kunnen realiseren.

(tijd) - Vision IT Group realiseerde over de eerste zes maanden van 2009 een omzetcijfer van 42,4 miljoen euro, een stijging met 6 procent ten opzichte van het vorige boekjaar. De recurrente bedrijfswinst kwam 13 procent hoger uit op 3,8 miljoen euro, wat resulteert in een operationele marge van 9 procent. Het nettoresultaat steeg met 24 procent tot 1,8 miljoen euro.

Het sterke operationele resultaat in een moeilijke markt is volgens Vision IT Group toe te schrijven aan de herstructureringen die de groep in het tweede halfjaar van 2008 doorvoerde. Zo verlaagde de groep aanzienlijk de werkingskosten en werden de samenwerkingen met medecontractanten teruggeschroefd.

De balans van de groep bestond einde juni 2008 voor 31 miljoen euro uit eigen vermogen en 12,9 miljoen euro vreemd vermogen. De schuldgraad liep terug van 45 procent op het einde van het boekjaar 2008 tot 42 procent.

Vooruitblikkend naar het volledige boekjaar verwacht de groep een operationele marge hoger dan 8 procent over het volledige boekjaar. Vision IT uit ook de wens om in de komende maanden een 'offensieve overnamestrategie' te hanteren. Vision IT Group noteert op Alternext Brussel.

SD

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud