Brugpensioen op 50 'totaal verkeerd signaal'

De arbeiders van de Opel-fabriek in Antwerpen kunnen bij een eventuele sluiting eind dit jaar op brugpensioen vanaf 50 jaar. De brugpensioencommissie heeft daarover een positief advies uitgebracht. Federaal minister van Werk Joëlle Milquet (cdH) wil dat ten laatste donderdag bekrachtigen. De werkgevers en Open VLD-voorzitter Alexander De Croo bestempelen de maatregelen als een 'totaal verkeerd signaal'.

Sluit Opel Antwerpen, dan kunnen de arbeiders vanaf hun vijftigste met pensioen, zo schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg op basis van een brief die vorige vrijdag werd verstuurd, vanuit het kabinet-Milquet aan Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).

Hoewel brugpensioenen federale materie zijn, vraagt Milquet met aandrang de mening van de Vlaamse regering over een verlaging van de brugpensioenleeftijd. Na de heisa over het sociaal plan bij Carrefour - brugpensioen vanaf 52 jaar - heeft Joëlle Milquet duidelijk geen zin om deze politiek gevoelige beslissing in haar eentje te nemen.

Kris Peeters, die de voorbije maanden het voortouw in het Opel-dossier heeft genomen, houdt de boot af. 'Joëlle Milquet moet geen verstoppertje spelen. De brugpensioenregelingen zijn een bevoegdheid van de federale regering.'

Intussen groeit bij de vakbonden van Opel Antwerpen het ongeduld. 'De commissie heeft al op 2 juli advies uitgebracht. Ik begrijp het getreuzel niet', zegt ACV-secretaris Eddy De Decker. In totaal komen 641 van de 2.600 arbeiders bij Opel Antwerpen in aanmerking voor brugpensioen. 300 van hen zijn tussen de 50 en de 52 jaar oud.

Reactie

De Vlaamse werkgevers reageren ontstemd op het brugpensioen vanaf 50. 'Deze gemakkelijkheidsoplossing schaadt de betrokken arbeiders, de vele ondernemingen met vacatures en de samenleving die opdraait voor de kosten', reageert Karel Van Eetvelt van Unizo.

De werkgeversorganisaties herhalen hun discours waarbij langer werken noodzakelijk is om de kosten van de vergrijzing te kunnen dragen. 'Brugpensioen vanaf 50 bij Opel is dan ook geen goed signaal', merkt Peter Leyman van Voka op.

Zowel Voka als Unizo willen dat de volgende regering het brugpensioen grondig herziet en 50-plussers activeert.

'In theorie moeten bruggepensioneerden ouder dan 50 jaar ter beschikking zijn van de arbeidsmarkt, maar in de praktijk roept de RVA die mensen niet meer op', aldus Leyman. Hij verwacht dat de volgende regering deze 50-plussers maximaal begeleidt naar een job. 'Jonge vijftigers die hun job verliezen, zijn lang niet afgeschreven voor de arbeidsmarkt. We moeten hen een brug geven naar nieuw werk, in plaats van een brug naar het pensioen', luidt het bij Voka. Unizo zet haar initiatieven verder om kmo-werkgevers te stimuleren 50-plussers aan te werven.

Eenzelfde geluid bij Open VLD-voorzitter Alexander De Croo, die een eventueel brugpensioen vanaf 50 een 'totaal verkeerd signaal' zou vinden. 'Natuurlijk moeten we solidair zijn met de mensen die door de sluiting van Opel hun job verliezen, maar dat doe je niet door hen te dumpen op hun vijftigste in de dure regeling van het brugpensioen', aldus De Croo.

Open VLD vraagt dat het dossier op de ministerraad op 20 juli wordt besproken. 'Bij bedrijven in herstructurering kan de minister van Werk zonder enig overleg en eenzijdig beslissen om de brugpensioenleeftijd te verlagen. Maar aangezien de regering zich in lopende zaken bevindt, is voorzichtigheid geboden', aldus De Croo.

De Vlaamse en federale regering ruzieën over het brugpensioen voor de arbeiders van Opel. Meer dan 600 werknemers zouden al vanaf hun 50ste met brugpensioen kunnen. (13-07-2010)

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud