Bouw krimpt dit jaar 2 à 3 procent

Robert de Mûelenaere, de gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

De bouwsector gaat vandaag voor 2010 uit van een krimp van de bouwactiviteit in België met 2 à 3 procent. Vorig jaar was er al een terugval van 3,4 procent in 2009. Vanaf 2011 zou de bouw opnieuw groeien. Een en ander bleek bij de voorstelling van het jaarverslag van de Confederatie Bouw.

(tijd) - Met een terugval van 3,4 procent deed de bouw het beter dan de privésector in zijn geheel. Vergeleken met de meeste buurlanden was dat een mooie prestatie.

De gebouwensector werd het meest door de crisis aangetast. Het aantal bouwvergunningen in 2009 daalde met 13 procent bij de nieuwbouwwoningen en met 7 procent bij de niet-residentiële nieuwbouw.

Deze sector zal ook in 2010 onder druk blijven staan op basis van de prognoses betreffende de bedrijfsinvesteringen (-1,1 procent), het beschikbaar inkomen van de gezinnen (-0,7%) en wat werkloosheid betreft.

De vraag naar nieuwe niet-residentiële gebouwen zou in 2010 met 12 procent dalen. Ook bij de nieuwbouw wordt een daling verwacht, maar wel in mindere mate (-2 procent).

De maatregelen uit het relanceplan ten gunste van woningen konden de daling van de activiteit in de nieuwbouwsector beperken, door de trend naar het uitstellen van vergunde projecten af te remmen en door een nieuwe vraag te bevorderen. Een belangrijke stimuleringsmaatregel (de verlaging van de btw op nieuwbouw tot 6 procent op de eerste schijf van 50 procent) dooft dit jaar uit.

De sector van de burgerlijke bouwkunde heeft zich in 2009 bijzonder goed gedragen dankzij de toename van de overheidsinvesteringen (+11,6 procent) en zou deze goede prestatie moeten herhalen in 2010, met een groei boven de 5 procent.

De investeringen van de gemeenten zouden in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 in 2010 stijgen met 4 à 5 procent. De investeringen van de gewesten en gemeenten zouden door de  start van de modernisering van de wegen met 8 procent stijgen.

Net zoals de burgerlijke bouwkunde zou de renovatie, in 2010 nog meer dan in 2009, bijdragen tot het verzachten van de val van de nieuwbouw.Renovatie is goed voor 40 procent van de bouwmarkt.

De Confederatie Bouw verwacht dat de bouw in 2011 opnieuw begint te groeien, onder andere onder impuls van een herstel van de bedrijfsinvesteringen.

Volgens de sectororganisatie hebben de meeste aannemers nog steeds een pessimistische kijk op de bouwconjunctuur, ook al is de kloof tussen de pessimisten en de optimisten kleiner geworden in vergelijking met de situatie van half 2009.

De werkgelegenheid heeft in de bouw in 2009 vrij goed stand gehouden. Ze bleef beperkt tot 0,8 procent.

De bouw verschaft werk aan 260.000 werknemers. Dat is 8 procent van de private werkgelegenheid. Als ook de indirecte banen in aanverwante sectoren worden meegeteld zijn dat er 400.000 werknemers (12 procent van de private werkgelegenheid). 

De bouwsector is een van de belangrijkste bijdragebetalers van de overheidsfinanciën.

De afhoudingen op de eigenlijke bouwactiviteit (btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, sociale bijdragen) en de inning van rechten en belastingen op gebouwen en de transacties die ermee gebeuren (registratierechten, btw, successierechten, onroerende voorheffing) leveren de Schatkist 23 miljard euro op. Dat is 15 procent van haar inkomsten.

'In het kader van de begrotingsdiscipline waarop ons land zich voorbereidt, is het absoluut essentieel dat de troeven van de bouw voor de economie helemaal niet worden beknot, maar daarentegen worden behouden en indien mogelijk nog worden gevaloriseerd', stelt Robert de Mûelenaere, de gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

 

 

 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect