Raad van State zet Uplace pad in de korf

Uplace kan voorlopig nog niet bouwen op deze plek grond. ©BELGA

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor het geplande belevingscomplex van Uplace in Machelen vernietigd. Dat blijkt uit het eindarrest. Een opening, geambieerd voor 2016, wordt volgens experten daardoor met minstens twee jaar uitgesteld. Uplace zelf verwacht evenwel dat de Vlaams regering op korte termijn een nieuwe milieuvergunning aflevert.

De milieuvergunning was sinds 18 december 2012 geschorst. In zijn eindarrest van vandaag stelt de Raad van State vast dat de Vlaamse Regering in 2009 met de 'brownfieldconvenant' (het princiepsakkoord over de ontwikkeling van de site, red.) afspraken heeft gemaakt met Uplace, de initiatiefnemer van het project.

Daardoor kon de regering niet meer op onpartijdige wijze uitspraak doen over de latere milieuvergunningsaanvraag. Daarmee treedt de Raad van State het standpunt van de verzoekende partij, de stad Vilvoorde, bij.

In het arrest wordt ook opgemerkt dat de Uplace-convenant afwijkt van tal van andere brownfieldconvenanten waarin enkel afspraken werden gemaakt om het doorlopen van de bestaande procedures te versnellen. Uit het Uplace-arrest kan daarom niet worden afgeleid dat de Vlaamse regering voortaan geen zo'n akkoorden meer kan sluiten.

De vaststelling dat de Vlaamse Regering zich niet op onpartijdige wijze kan uitspreken over de milieuvergunning heeft tot gevolg dat die vergunning definitief geweigerd wordt. Dit is namelijk ook de oorspronkelijke beslissing van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

Dikke streep

Projectontwikkelaar Uplace vecht al sinds 2007 voor een groot belevingscomplex van 190.000 m², met sport- en ontspanningsmogelijkheden, kantoorruimte en een internationaal 'klassehotel'. De vastgoedgroep bezat sinds kort alle nodige vergunningen. De opening was gepland voor 2016, Uplace had al ook zo'n 40 procent van de beschikbare winkelruimte verhuurd.

Maar de Raad van State trekt nu een dikke streep door die plannen. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) leverde die vergunning midden 2012 af. Die beslissing zorgde toen voor de nodige spanningen in de Vlaamse regering. Sp.a kantte zich bij monde van vicepremier Ingrid Lieten tegen de aflevering. 

Schade

Maar eind 2012 schortte de Raad van State die milieuvergunning alweer op. De raad oordeelde toen dat er 'ernstige risico's' waren voor mobiliteit. De Vlaamse regering kon volgens de Raad van State niet garanderen dat de geplande infrastructuurwerken voor de ontsluiting van Uplace ook effectief gerealiseerd zouden worden.

Tussen eind 2012 en vandaag zijn reeds heel wat mobiliteitswerken gerealiseerd. De Raad van State blijkt daar in haar arrest geen rekening mee te houden.

Het verkrijgen van een nieuwe milieuvergunning zou volgens de eerste reactie van experten minstens twee jaar vragen.

De positie van de Vlaamse regering is nu extra moeilijk. Ofwel wordt er een remediëring gevonden voor de bezwaren van de Raad van State. Ofwel riskeert ze zware schadeclaims van Uplace. Volgens sommige bronnen lopen de gemaakte kosten bij Uplace op tot 50 miljoen euro.

Uplace stelt dat in een persbericht de vernietiging op zich komt niet onverwacht komt en blijft er bij dat het arrest geen bijkomende vertraging t.o.v.de huidige tijdslijn zal veroorzaken. 'De milieuvergunning was immers al geschorst door de Raad van State sinds december 2012'.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege wil het arrest eerst het arrest bestuderen alvorens verdere stappen te ondernemen.

Uplace is wel verbaasd over de grond waarop de Raad van State vernietigt, en gaat niet akkoord met de motivering en het besluit van de Raad van State.

 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content