Advertentie
Advertentie

Recticel duikt stevig in het rood

Een beeld van de R&D-afdeling van Recticel - Foto Emy Elleboog ©Emy Elleboog

Schuimrubberproducent Recticel heeft zoals verwacht vorig jaar stevig verlies geleden. Dat is deels te wijten aan de Europese kartelboete, maar ook aan de zwakte op de Europese markten. De cijfers van Recticel werden overigens herwerkt omdat het bedrijf sinds 2013 rapporteert volgens IFRS.

Recticel geeft daarom twee reeksen cijfers: geconsolideerde (volgens IFRS) en gecombineerde, waarbij Recticels aandeel in joint ventures volgens de proportionele consolidatiemethode is verwerkt. De gecombineerde cijfers laten het best een vergelijking met 2012 toe.

Volgens de gecombineerde cijfers realiseerde Recticel vorig jaar een omzet van 1,26 miljard euro. Dat is 4,6 procent minder dan in 2012 en pal op de analistenverwachting. Met uitzondering van slaapcomfort (+2,3%) lieten alle segmenten een daling optekenen. Voor soepelschuim (-0,8%) en isolatie (-0,3%) was die beperkt, voor automobiel (-10,8%) veel uitgesprokener. Recticel boekt meer dan 90 procent van zijn omzet in Europa en werd dus frontaal getroffen door de zwakte op het oude continent: een laag consumentenvertrouwen, een zwakke bouwmarkt en een slabakkende automobielmarkt. Naarmate het jaar vorderde werd de omzetdaling wel kwartaal na kwartaal kleiner.

De rebitda (recurrente bedrijfswinst voor waardeverminderingen en afschrijvingen) viel 16,9 procent terug in vergelijking met 2012 tot 72,8 miljoen euro. Dat is iets beter dan verwacht want analisten rekenden gemiddeld maar op 70 miljoen. De tweede helft van het jaar was opmerkelijk beter dan de eerste. De rebitda-daling deed zich in alle segmenten voor behalve in soepelschuim. In isolatie en automobiel bedroeg de daling telkens meer dan 20 procent.

De gecombineerde recurrente bedrijfswinst (rebit) kwam 30,5 procent lager uit op 33,2 miljoen euro. Soepelschuim boekte 15,3 procent meer rebit, in de drie andere segmenten werden forse dalingen opgetekend, in automobiel bedroeg die zelfs 42,2 procent.

In het bedrijfsresultaat (ebit) spelen voor 48,6 miljoen euro niet-recurrente elementen mee. De voornaamste twee zijn de boete van de Europese Commissie (27 miljoen) en reorganisatiekosten (14,7 miljoen). Recticel lijdt aldus een bedrijfsverlies van 15,3 miljoen euro.

Volgens de officiële, geconsolideerde cijfers bedraagt het nettoverlies over 2013 36,1 miljoen euro. Het jaar 2012 had nog 15,4 miljoen euro winst opgeleverd.

Ondanks het jaarverlies gaat Recticel toch een brutodividend van 0,20 euro per aandeel uitkeren.

De schuldpositie van het bedrijf is vorig jaar lichtjes verslechterd. Eind 2012 bedroeg de geconsolideerde netto financiële schuld 138,2 miljoen euro tegen 137,7 miljoen twaalf maanden eerder.

Recticel geeft nog geen prognose voor 2014, daarvoor is het wachten tot de algemene vergadering van 27 mei.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud