BHV: Overijse wil geen EU-verkiezingen organiseren

De gemeenteraad van Overijse heeft dinsdagavond een motie goedgekeurd waarin de burgemeester wordt opgedragen om tijdens de komende Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde het standpunt te verdedigen dat wegens de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde er geen Europese verkiezingen kunnen georganiseerd worden. Overijse wil haar definitieve houding afstemmen op de beslissing van de Conferentie.

Overijse verwijst hierbij naar het arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2003 met betrekking tot het discriminerend karakter van BHV in vergelijking met de andere provinciale kieskringen, de resoluties in het Vlaams parlement en Vlaams-Brabantse provincieraad tot splitsing van de kieskring en de beslissing in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken van 7 november 2007 tot splitsing. De raad roept de Vlaamse leden van de Kamer op dit wetsvoorstel tot splitsing onverwijld goed te keuren.

De afgelopen weken hebben diverse gemeenteraden uit Halle-Vilvoorde zich gebogen over de vraag of de organisatie van EU-verkiezingen in juni wegens de niet-splitsing van BHV moet geboycot worden, net zoals bij de federale verkiezingen in 2007. (PCO)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud