Wettelijke bezwaren tegen boekenverkoop via Google

©Photo News

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stapt naar de rechter om de controversiële deal tussen Google en de uitgeverswereld over de online verkoop van boeken ongedaan te maken.

(tijd) - Volgens het ministerie is het akkoord tussen Google enerzijds en uitgevers en auteurs anderzijds 'veel te uitgebreid' en voldoet het daarmee niet aan de regels rond copyright en concurrentie.

Een onderzoek naar de deal is nog niet afgerond maar volgens het ministerie is er voldoende grond om de overeenkomst te herroepen. Er zouden aanwijzingen zijn dat er negatieve gevolgen zijn voor prijsconcurrentie en dat Google een 'de facto alleenrecht' krijgt op de distributie van boeken waarvan de houder van de rechten niet gekend is.

In een reactie benadrukken Google, auteurs en uitgevers dat de onlineverkoop de toegang tot boeken en de verspreiding ervan aanzienlijk kan verbeteren.

Volgens de overeenkomst betaalt Google 125 miljoen dollar om een Book Rights Registry op te zetten, waar auteurs en uitgevers werken kunnen registreren. Ze kunnen daarna een vergoeding krijgen als de werken online te koop worden aangeboden.

Google begon in 2004 met het scannen van boeken om de grootste onlinebibliotheek van de wereld te creëren. Het stuitte daarbij op hevig verzet van auteurs en uitgevers. Maar uiteindelijk kwam het eind 2008 tot een schikking: de Google Book Settlement, waarin afspraken werden gemaakt over onder meer de verdeling van advertentieopbrengsten.

Nog steeds twijfelen veel uitgevers, auteurs en bibliotheken echter aan Googles intenties. Vrijdag vroegen ook al enkele Europese belangenorganisaties de Europese Commissie een onderzoek in te stellen naar de praktijk.

Het is de bedoeling dat de prijs voor een door een EBM geprint en ingebonden boek lokaal door de winkel of bibliotheek wordt bepaald. Een deel daarvan vloeit vervolgens terug naar Google. Het zoekbedrijf zegt de opbrengsten te zullen schenken aan goede doelen. Hoeveel Google per boek ontvangt en naar welke goede doelen het geld zal gaan, is niet bekend.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect