Woonkredietnemer wordt ouder en leent minder

Het profiel van de kredietnemer voor een woning is in België vorig jaar gewijzigd. Voor het eerst in jaren heeft hij in 2008 minder geleend , is hij ouder, groeit zijn interesse opnieuw voor variabele intrestvoeten en stijgt de gemiddelde looptijd van het krediet niet meer. Een en ander blijkt uit cijfers van marktleider Fortis Bank.

(tijd) - 33 procent van de kredietnemers bij Fortis Bank was in 2006 jonger dan 30 jaar, een historisch record. Hun aandeel is in 2008 teruggevallen naar 28 procent. Bij de 40+-ers is sprake van een toename van hun aandeel in het totaal aantal kredieten van 32 procent naar 39 procent.

Het geleend bedrag is in 2008, voor het eerst in jaren, gedaald van 107.000 euro naar 102.000 euro (-4,6 procent). Dat heeft onder meer te maken met het feit dat men vaker leent voor verbouwing (meestal een kleinere investering) dan voor een hele nieuwbouw.

De geleende quotiteiten (geleend bedrag tegenover de aankoopprijs) daalden van 88 naar 87 procent. 'We moeten blijven herhalen dat er geen verstrenging van onze kredietverlening is. Onze mathematische modellen zijn niet aangepast. In bepaalde gevallen is lenen van meer dan 100 procent nog steeds mogelijk', benadrukt Sophie Van Dooren, product manager kredieten bij Fortis Bank.

De gemiddelde looptijd van de lening neemt niet meer toe. De gemiddelde looptijd bleef 254 maanden (21,6 jaar). Leningen op 20 jaar (24 procent) en 30 jaar (19 procent) genieten de voorkeur.

De formules met vaste rentevoet blijven de voorkeur genieten en zijn goed voor 86 procent van de productie. Er is echter een toenemende belangstelling voor formules met variabele rente. De kloof tussen de variabele rente (3,95 procent) en de vaste rente (5,70 procent) is recent veel groter geworden. In oktober zaten beide in de buurt van de 6 procent.

Renovatie wordt steeds belangrijker.  Het aantal renovatiesdossiers bij Fortis Bank steeg in 2008 met 18 procent maar het aantal kredieten voor nieuwbouw daalde met 13 procent.

Fortis Bank ontkent ten stelligste dat het door de hele heisa rond het bedrijf marktaandeel heeft verloren op de hypothecaire kredietmarkt. 'Het aantal verstrekte woonkredieten bleef bij Fortis Bank stabiel in 2008, terwijl de hele markt met 1,2 procent daalde. In december noteerden we zelfs een stijging', stelt Sophie Van Dooren.

Fortis Bank verwacht geen renteoorlog tussen de banken naar aanleiding van Batibouw. De vijftigste editie van de Bouwwbeurs loopt van 26 februari tot en met 8 maart.

PLU

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect