Advertentie

EU neemt monopolie Electrabel onder vuur

Foto Kristof Van Accom

De Europese Commissie neemt Electrabel stevig in de tang. Ze onderzoekt of het nucleair akkoord dat de Belgische overheid vorig jaar sloot met GDF Suez de dominante positie van zijn dochter Electrabel op de Belgische markt nog verstevigt.

De Commissie geeft daarmee gevolg aan de klacht die de groenestroomproducenten Electrawinds en Eneco in april indienden. De scherpe taal van de brief, die De Tijd kon inkijken, en de stevige argumenten die de twee concurrenten de Europese Commissie aanreikten, laten weinig aan de verbeelding over. Het nucleair protocol dat nog door premier Herman Van Rompuy werd ondertekend, kan niet door de Europese beugel.

Het akkoord van oktober 2009 bepaalde dat de oudste drie kerncentrales tien jaar langer mogen openblijven. In ruil moet Electrabel tot 2015 jaarlijks een kleine 250 miljoen euro betalen aan de overheid. De waarde van die nucleaire heffing ligt echter veel lager dan de opbrengst die Electrabel puurt uit die verlengde levensduur. Daarnaast garandeert Electrabel een investering van 500 miljoen euro in hernieuwbare energie, als onderdeel van dat nucleair protocol.

De Europese Commissie gaat na of de deal geen elementen bevat van (door Europa verboden) overheidssteun en of Electrabel zijn machtspositie misbruikt. De deal levert Electrabel immers een netto-opbrengst van om en bij 2 miljard euro op, berekende de energieregulator CREG. Volgens de klagers zal dat nucleair protocol de dominante positie van Electrabel op de Belgische markt bijna onaanvechtbaar maken, onder meer door de lagere productiekosten. Concurrenten zijn geen partij bij het protocol en kunnen ook nooit tegen dezelfde prijs op de Belgische markt actief zijn.

Behalve naar machtsmisbruik verwijst de Europese Commissie in haar schrijven ook naar de klachten over een ‘flagrante overtreding van de regels van de interne markt’. Met zijn investering in groene energie van 500 miljoen euro zal Electrabel het gros van de capaciteit voor hernieuwbare energie in ons land opsouperen. En het dichtbevolkte België biedt al niet zo veel mogelijkheden voor projecten met groene energie, stelt de Commissie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud