Nog geen rode loper voor slimme elektriciteitsmeter

Netwerkbedrijven gaan in alle hoeken van het land digitale elektriciteitsmeters testen. Die ‘slimme meters’ bieden heel wat voordelen voor netwerkbedrijven en energieleveranciers. Maar de meeste gezinnen hebben er geen boodschap aan, zeggen tegenstanders.

‘Natuurlijk is het verdwijnen van meteropnemers een belangrijk aandachtspunt voor de vakbond.’ Dat geeft federaal secretaris Philippe Demol van ACOD-Gazelco toe op een persconferentie waar de socialistische energievakbond waarschuwt voor de invoering van digitale elektriciteitsmeters. In België zouden naar schatting 700 banen van meteropnemers en administratieve krachten op de tocht staan als de periodieke controle van de klassieke meters wordt afgeschaft. Dat de invoering van digitale meters tijdelijk heel wat jobs creëert bij het uittekenen en installeren van de digitale meters, is voor de Demol een magere troost.

Maar het is de vakbonden niet enkel te doen om de werkgelegenheid. ‘We zijn ook bezorgde consumenten’, zegt Guido Kuyl, coördinator van Gazelco Brussel. ‘De invoering zal zo’n 4 miljard euro kosten, een bedrag dat de consument in een beperkt aantal jaren zal moeten neertellen. En telkens opnieuw, wanneer nieuwere technologie beschikbaar komt. Maar voor een energiebesparing van amper 1,5 procent is dat te duur.’

Digitale meters en slimme elektriciteitsnetten (smart grids) zijn een speerpunt in de toekomstplannen van de Vlaamse regering. Maar de vakbond vreest dat een verplichte meter in elk huis sociaal zwakkere gezinnen zal treffen. Karikaturaal voorgesteld klinkt het zo: ‘Iemand op een klein appartement in Schaarbeek zal moeten opdraaien voor een technologie die alleen rijke Europese ambtenaren met een villa met zwembad in de Brusselse rand ten goede komt.’

De kritiek van de socialistische bond loopt voor een groot deel parallel met bedenkingen van Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a). Zij is wel overtuigd van het nut van intelligente elektriciteitsnetten, maar wil de mensen niets door de strot duwen. ‘Laten we niet sneller rollen dan de maatschappij aankan’, zei ze vorige week op een rondetafelgesprek over smart grids.

Opmerkelijk is dat zich daar een onverwachte breuklijn aftekende tussen de twee grote Vlaamse netbeheerders, Eandis en Infrax. De grootste van de twee, Eandis, is voorstander van een volledige uitrol in alle woningen. Dat scenario dat was ook het oorspronkelijke idee in Nederland, dat na een scherp debat over privacy werd afgezwakt tot een vrijwillig systeem. Infrax daarentegen zou ook kunnen leven met een beperktere invoering waarbij de digitale meters enkel bij grote verbruikers, op straatniveau of per elektriciteitscabine, zou gebeuren.

Studies

De beslissing over de manier waarop de slimme energienetten zullen worden ingevoerd, zal genomen worden op basis van allerlei studies. Maar afhankelijk van de opdrachtgever en de bestudeerde lokatie durven de resultaten nogal uiteenlopen. België moet net als andere Europese lidstaten een eigen haalbaarheidsstudie maken tegen september 2012, maar daar is nog niet mee begonnen. Omdat de gewesten bevoegd zijn voor de materie is overleg nodig.

In Vlaanderen heeft de energieregulator VREG zich al wel gematigd positief uitgelaten over het thema. ‘Maar ik heb de indruk dat sommige tegenstanders te veel focussen op de besparing die mogelijk is door rationeel energieverbruik dankzij slimme meters’, zegt Dirk Van Evercooren, directielid van de VREG. ‘Door energie te verbruiken tijdens goedkopere momenten kunnen gebruikers ook euro’s besparen. Daarbij komt dat heel wat fraude kan vermeden worden en er minder administratieve fouten zullen gebeuren bij bijvoorbeeld verhuizingen. Dat zijn ook grote voordelen’, zegt Van Evercooren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud