Advertentie

96 procent van Dexia voor de staten

(Foto: Reuters)

De verwatering van de bestaande aandeelhouders als gevolg van de kapitaalverhoging van 5,5 miljard euro bij Dexia loopt hoger op dan gedacht. België en Frankrijk krijgen zelfs bijna 96 procent van de aandelen van de restbank in handen.

De kapitaalinjectie gebeurt namelijk tegen 19 eurocent per aandeel, aldus een persbericht van Dexia woensdagavond na een vergadering van de raad van bestuur die het licht op groen zette voor de modaliteiten van de operatie. Vorige week was nog sprake van de mogelijkheid van 20 cent. 

Tegen 19 cent - de gemiddelde slotkoers van de laatste 30 kalenderdagen - zullen niet minder dan 28,95 miljard nieuwe en preferente aandelen worden uitgegeven voor de twee landen die al de verse middelen alleen op tafel leggen. Het gevolg is dat de twee staten na de operatie en met inbegrip van hun huidige belang maar liefst 94,4 procent van Dexia in handen zullen krijgen, leert een berekening door De Tijd.

Worden ook nog eens de aandelen van de Franse staatsholding CDC en van de Franse verzekeraar CNP, onder controle van de Franse overheid, meegeteld stijgt de participatie van de twee landen zelfs naar 95,7 procent. De andere aandeelhouders - Arco, de Gemeentelijke Holding, Ethias, de gewesten, het personeel en de 'free float' - behouden dus slechts 4,3 procent.

Nul

Voor zover daar nog twijfel over bestond, maakt Dexia zeer duidelijk dat de waarde van het belang van de overige aandeelhouders zo goed als nul bedraagt. Niet alleen is er de sterke verwatering, de nieuwe aandelen geven zoals bekend ook voorrang bij de eventuele uitkering van dividenden. 

Of zoals Dexia het verwoordt in zijn persbericht: 'De preferente aandelen kristalliseren voor de bestaande gewone aandelen een waarde die nul benadert en een vooruitzicht op winst of een waardeverhoging die zo goed als onbestaand is. De raad van bestuur van Dexia is wel van mening dat deze waarde de feitelijke situatie van de groep weerspiegelt en niet voortvloeit uit de voorwaarden van de kapitaalverhoging, die deze situatie alleen maar bevestigt, wetende dat het eigen vermogen van de maatschappij negatief is en de mogelijke toekomstige winsten ten goede komen aan de staten.'

De buitengewone algemene vergadering over de operatie wordt gehouden op 21 december, bevestigt Dexia. Die datum raakte vorige week al bekend.

Dexia geeft ook details over de manier waarop het geld zal worden aangewend. Naast een versterking van het eigen vermogen zal de opbrengst van de kapitaalverhoging de groep in staat stellen om de verbintenissen tegenover haar Franse dochter Dexia Crédit Local na te komen, een kapitaalverhoging van 2 miljard door te voeren bij Dexia Crédit Local en om, onder voorbehoud dat de kredietrisico’s niet gevoelig verslechteren en onder normale marktomstandigheden, de ordentelijke afwikkeling van de groep verder te zetten.

De raad van bestuur van woensdag heeft ook de goedkeuring verleend aan het ontmantelingsplan van Dexia dat binnenkort wordt overgemaakt aan de Europese Commissie. De EU-beslissing daarover wordt voor het jaareinde verwacht. Dat is vroeger dan eind januari waarvan tevoren sprake was.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud