Intrinsieke waarde Fortis-aandeel rond 2,8 euro

Het aandeel Fortis wordt, na de heronderhandeling van de deals van vorig jaar, gewaardeerd op 2,8 euro. Maar dat is een indicatief cijfer dat geen rekening houdt met de eigenlijke waardering van Fortis Insurance Belgium, noch met de waarschijnlijke lasten rond de Cashes, die Fortis-holding nog zal moeten betalen aan Fortis Bank.

(tijd) - Fortis Holding zette het addendum van de aandeelhouderscirculaire zaterdag kort voor middernacht op zijn site, dit in het vooruitzicht van de algemene vergadering van 11 februari.

Negatief

  • De hertekening van de deal had een negatief effect op de kaspositie van Fortis-holding. De cashpositie bedroeg volgens de nieuwe berekeningen eind september 2,4 miljard euro (of dus 1,4 miljard zonder de lening van Fortis Bank), tegenover 3,5 miljard euro onder de eerdere deal).
  • De intrinsieke waarde bedroeg eind september 6,5 miljard euro, tegenover 7,7 miljard euro of 3,06 euro per aandeel onder de eerdere deal. Dat die intrinsieke waarde lager ligt, is vooral het gevolg van een 3,3 miljard euro lagere boekhoudmeerwaarde op de verkoop van Fortis Verzekeringen België omdat in de nieuwe deal slechts 10 in plaats van 100 procent van de Belgische marktleider in verzekeringen aan BNP wordt verkocht.
  • De boekhoudwaarde van Fortis Verzekeringen België lag eind september op 2,1 miljard euro. Dat is een heel stuk lager dan de waardering die de verzekeraar op 10 oktober kreeg, namelijk 5,5 miljard euro. Die waardering gebeurde in functie van de ‘embedded value’, dat is een bij verzekeraars courante indicator die de huidige waarde meet van de toekomstige premies die de bestaande verzekeringspolissen genereren. ‘Hoewel de embedded value van verzekeraars recent gedaald is, ligt de feitelijke waarde van Fortis Verzekeringen België nog altijd duidelijk boven de boekwaarde’, stipt Fortis in het addendum aan.
  • Nog een negatieve factor op het eigen vermogen is de 300 miljoen euro of 0,12 euro per aandeel wisselkoersverliezen die de holding rond Kerstmis aankondigde. In het addendum is het nog altijd vruchteloos zoeken naar een precieze verklaring waarom Fortis die wisselverliezen vastklikte.

Positief

  • Een positieve factor bij de berekening van het eigen vermogen is daarentegen de 2,35 miljard euro cash die Fortis niet langer meteen aan Fortis Bank moet betalen voor het stopzetten van de CASHES. Fortis gaf die CASHES (een soort converteerbare obligaties of voluit  ‘Convertible And Subordinated Hybrid Equity-linked Securities) in december 2007 uit. In het oorspronkelijke akkoord werden de ‘relative performance notes’  (RPN) verbonden aan de CASHES stopgezet. Via die RPN moest Fortis Holding de Fortis Bank compenseren voor de waardeverschillen tussen de aandelen en de CASHES. De RPN blijft met het herziene akkoord nu bestaan waardoor de holding niet meer onmiddellijk 2,35 miljard moet betalen.

Call-optie

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud