Akkoord over Fortis

Het kernkabinet, BNP Paribas en Fortis Holding hebben vrijdag rond 4 uur 's morgens een akkoord bereikt over een 'verbeterde' Fortis-deal. Fortis zal dit opnemen in de circulaire voor haar aandeelhouders met het oog op de algemene vergadering van 11 februari.

(tijd) - Het akkoord omvat verschillende krachtlijnen.

  • Fortis Holding behoudt 90 procent van Fortis Insurance Belgium. BNP Paribas koopt de rest van de aandelen. Oorspronkelijk zouden de Fransen de ganse Belgische verzekeringstak overnemen van Fortis Holding voor 5,7 miljard euro. De prijs voor de resterende 10 procent bedraagt 550 miljoen euro. Het bestaande exclusief distributiecontract tussen Fortis Insurance Belgium en Fortis Bank wordt behouden tot 2017. Volgens onze informatie is over die termijn fel gedebatteerd tussen BNP Paribas en Fortis Holding. Rond Fortis Bank verandert er niets aan het oorspronkelijke akkoord : ze komt voor 75 procent in handen van BNP Paribas en voor 25 procent + 1 aandeel in die van de Belgische staat.
  • De samenstelling van de financiering van het 'special purpose vehicle' (SPV) voor de rommelkredieten verandert. De staat brengt in 'equity' 2 miljard aan (in plaats van 2,5 miljard), Fortis Holding 1 miljard en BNP Paribas 400 miljoen. Zij zullen respectievelijk 58,8 procent, 29,2 procent en 12 procent van het vehikel bezitten. De Franse groep verleent ook een aparte financiering van 500 miljoen voor de portefeuille rommelkredieten. De rest van de financiering wordt verzekerd door Fortis Bank voor 6,5 miljard euro, met de waarborg van de Belgische staat ten belope van 5 miljard euro.
  • BNP Paribas heeft aanvaard het mechanisme rond de zogenaamde 'Cashes' te behouden, zonder betaling door Fortis Holding aan Fortis Bank van het voorschot van 2,35 miljard euro dat voorzien was.
  • De Belgische staat kent aan Fortis Holding, na een 'lock-up' van twee jaar, een recht toe op de toekomstige meerwaarde op de aandelen BNP Paribas over de zes volgende jaren tegen een prijs van 68 euro. Deze regeling vervangt de zogenaamde coupon-regeling. De dividenden van de Franse bankgroep komen de Belgische staat toe.

De raad van bestuur van Fortis Holding heeft deze bijsturingen goedgekeurd, onder voorbehoud van hun goedkeuring door de aandeelhouders. Het is afwacthen hoe die bijsturingen op de agenda van de BAV van Fortis zullen kunnen gezet worden. Volgens sommige bronnen zou dat een juridische procedure kunnen impliceren. Fortis zal de nieuwe voorstellen in ieder geval opnemen in de circulaire voor haar aandeelhouders met het oog op de algemene vergadering van 11 februari.

De bijsturingen moeten de Fortis-deal aantrekkelijker maken voor de Fortis-aandeelhouders. Maar wat indien die de nieuwe voorstellen verwerpen? Heeft de regering dan een plan B? 'Ik ga altijd voor een plan A', klonk het kort vanwege premier Van Rompuy tijdens een korte persconferentie.

De maximale interventie van de federale overheid in Fortis, die was vastgelegd op 14,9 milajrd euro, wordt via dit nieuwe akkoord teruggebracht tot 11,4 miljard euro.

MS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud