Advertentie
Advertentie

AvH is optimistisch voor 2014

Luc Bertrand en Jan Suykens, respectievelijk CEO en lid van het uitvoerend comité van Ackermans & van Haaren - Foto Belga ©BELGA

De nettowinst van de gediversifieerde groep Ackermans & van Haaren is vorig jaar op vergelijkbare basis gestegen met 10 procent tot 184 miljoen euro (5,51 euro per aandeel). De Antwerpse groep is positief voor 2014 en stelt een dividend voor van 1,70 euro per aandeel (+2 procent).

Ackermans & van Haaren sluit het boekjaar 2013 af met een geconsolideerde nettowinst van 293,9 miljoen euro. Dit resultaat bevat wel een herwaarderingsmeerwaarde van 109,4 miljoen euro. AvH heeft die bij de controleverwerving van CFE in december 2013 op grond van de IFRS-regels moeten erkennen op de inbreng van haar 50 procent-participatie in DEME in CFE. Zonder die herwaarderingsmeerwaarde komt de nettowinst dus uit op 184,5 miljoen euro (+10 procent).

Enkel de tak development capital (private equity) bleef onder de verwachtingen. Dat werd echter behoorlijk gecompenseerd door de blijvende sterke prestatie van de takken Marine Engineering & Infrastructure private banking, al jaren de twee locomotieven van de groep.

De bijdrage van Marine Engineering & Infrastructure aan het nettoresultaat stijgt van 51,7 miljoen euro naar 59,7 miljoen euro.

Bij DEME vertaalde de bijzonder hoge activiteitsgraad zich in een omzet die voor het eerst boven de 2,5 miljard euro uitkwam en in een hogere nettowinst (109,1 miljoen euro in vergelijking met 89,4 miljoen euro in 2012). Het orderboek blijft boven de 3 miljard euro, maar daalt wel van 3.317 miljoen euro naar 3.048 miljoen euro. 

Sinds 24 december 2013 oefent AvH met een deelneming van 60,4 procent de exclusieve controle uit over CFE (en daarmee ook over DEME). Aangezien deze transactie slechts enkele kalenderdagen voor jaareinde heeft plaatsgevonden, blijft de impact op de resultatenrekening van AvH in 2013 beperkt tot de door IFRS voorgeschreven herwaardering van de 50 procent-deelneming. 

De bijdrage van private banking stijgt van 71,5 miljoen euro naar 84,5 miljoen euro. De bankenpoot van AvH heeft uitstekend gepresteerd in 2013.

Delen Private Bank kon de vermogens onder beheer laten aangroeien tot een nieuw record van 25,9 naar 29,5 miljard euro dankzij een sterke instroom van nieuwe vermogens zowel in België als in het Verenigd Koninkrijk. J.Van Breda & Co zag de vermogens die haar door ondernemers en vrije beroepen werden toevertrouwd, stijgen met 1 miljard euro tot 9,0 miljard euro.

De tak Real Estate, Leisure & Senior Care springt van 3,6 miljoen euro naar 15,8 miljoen euro.

Leasinvest Real Estate slaagde erin om haar vastgoedportefeuille te laten groeien tot 718 miljoen euro. De groei van de portefeuille, in combinatie met een gunstige ontwikkeling van de marktwaarde van de eigendommen, heeft geleid tot een mooie stijging van de resultaatsbijdrage tot het groepsresultaat. Extensa kon dankzij een herstel van haar promotieresultaten in 2013 terug aanknopen met winst.

De bijdrage van Energy & Resources zakt van 16,4 naar 8,7 miljoen euro. 

Als gevolg van lagere productievolumes en lagere marktprijzen voor zowel palmolie als rubber, daalde het resultaat van Sipef tot 55,6 miljoen dollar (68,4 miljoen dollar in 2012).

De daling van de elektriciteitsprijzen en het wijzigende regelgevend kader in Vlaanderen hebben ervoor gezorgd dat de winstgevendheid en de vooruitzichten van de biomassacentrale van Max Green in Rodenhuize negatief zijn geëvolueerd.

Ook de cementactiviteiten van Sagar Cements in India hebben te kampen met moeilijke marktomstandigheden.

De bijdrage van Development Capital gaat van 5,9 miljoen euro naar een verlies van -6,6 miljoen euro.

In de eerste maanden van 2013 werd de deelneming in Spano-groep verkocht met een meerwaarde van 34,0 miljoen euro voor AvH.

Een aantal andere participaties (vooral Hertel en Corelio) zien hun resultaten over het jaar 2013 evenwel bezwaard met aanzienlijke herstructureringskosten ingevolge de heroriëntering van hun activiteiten. Daardoor bleef ook in 2013 de bijdrage van dit segment als geheel beneden de verwachtingen.

Het resultaat van de deelnemingen ging van 149,1 naar 162,1 miljoen euro.

Het eigen vermogen van AvH is gestegen van 2.003 miljoen euro naar 2.252 miljoen euro in 2013.

Er werden voor 135 miljoen euro desinvesteringen gedaan.

Mede door de overname van CFE is de nettothesaurie bij AvH gedaald van +87,9 miljoen euro naar -3,1 miljoen euro. De versterking van het kapitaal van Hertel koste ook 37,5 miljoen euro.

Dividend

De raad van bestuur stelt aan de gewone algemene vergadering van 26 mei 2014 voor om het dividend per aandeel te verhogen van 1,67 euro  tot 1,70 euro (+2 procent).  Dit voorstel komt neer op een totale uitkering van 56,9miljoen euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud