'Belangrijke nieuwe Dexia-informatie'

Dirk Van der Maelen (sp.a) (foto: Belga).

Er is 'zeer belangrijke nieuwe Dexia-informatie' opgedoken die 'een bijzonder licht laat schijnen op een bepaalde fase van het dossier'. Dat zegt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. Details kan hij echter niet geven omdat de informatie valt onder het beroepsgeheim. Van der Maelen vraagt wel een bijeenkomst van de bijzondere Dexia-commissie van de Kamer, waarvan hij deel uitmaakt, om de gegevens te bekijken. Ze rechtvaardigen volgens hem de oprichting van een volwaardige Dexia-onderzoekscommissie.

Hoe Van der Maelen de informatie te pakken kreeg, wil hij niet kwijt. Ook niet waar ze vandaan komt. Maar gezien het feit dat hij verwijst naar het beroepsgeheim, zou ze kunnen komen uit de data rooms van de financieeltoezichthouders, de Nationale Bank en de FSMA. Die hadden geschermd met het beroepsgeheim om de commissieleden de toegang te ontzeggen tot de data rooms. Enkel de experts van de commissie hebben rechtstreeks toegang tot die gegevens. 

'Ik heb de informatie in een brief gezet die ik heb bezorgd aan Marie-Christine Marghem, de voorzitter van de Dexia-commissie.' Volgens het sp.a-Kamerlid vraagt hij haar in die brief ook om de commissie opnieuw samen te roepen. 'Zo kan ik uitleg geven over wat ik weet zodat de commissie kan beslissen wat ze ermee doet.'

Maar voor Van der Maelen is het duidelijk. 'Dit is zeer belangrijke informatie. Als we die willen uitdiepen, kunnen we niet anders dan een onderzoekscommissie oprichten.' Van der Maelen is daar al langer voor gewonnen.

De bijzondere Dexia-commissie heeft niet het statuut van een parlementaire onderzoekscommissie. Die heeft meer bevoegdheden.

Stemming

Er is al langer een debat aan de gang over de vraag of er niet beter een volwaardige onderzoekscommissie wordt opgericht. Maar tot nu toe houdt de meerderheid de boot af. Ook donderdag nog. De plenaire Kamer heeft immers de vraag van de N-VA (Peter Dedecker) verworpen om zich dringend te buigen over een wetsvoorstel dat de bijzondere Dexia-commissie omtimmert tot een echte onderzoekscommissie.

De meerderheid, op sp.a na, stemde dus tegen. De groenen, het Vlaams Belang en LDD steunden het voorstel. De Vlaamse socialisten onthielden zich. Fractieleidster Karin Temmerman herinnerde eraan dat haar partij dat ook eind vorig jaar al deed en benadrukte dat ze eerst de resultaten van de bijzondere commissie wil afwachten. Indien nodig zullen de Vlaamse socialisten later ook vragen een onderzoekscommissie op te richten.

De bijzondere Dexia-commissie komt in principe niet meer samen tot begin maart. Dan buigt ze zich over het eindrapport en het werk van de experts. Het is de bedoeling het eindrapport einde maart te laten stemmen in de plenaire vergadering van de Kamer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud