België biedt China uitweg in Fortis-dossier

Als de Chinese verzekeraar Ping An straks de hernieuwde deal over Fortis goedkeurt, betekent dat niet dat Peking geen aanspraak meer kan maken op een schadevergoeding. Dat zijn België en China overeengekomen. Met deze regeling hoopt België een stap dichter bij een oplossing voor Fortis te hebben gezet.

(tijd) - Al dagen lopen er discrete onderhandelingen met Peking in een poging steun te krijgen van de Chinese verzekeraar Ping An om de hernieuwde deal over Fortis goedgekeurd te krijgen. Als grootste aandeelhouder van Fortis kan Ping An een doorslaggevende rol spelen op de algemene vergadering van 11 februari.

Kort nadat de regering-Van Rompuy had aangekondigd dat er een nieuwe overeenkomst met BNP Paribas was gesloten, liet Ping An weten nog bijkomende vragen te hebben. Kwam daar geen bevredigend antwoord op, dan dreigde de Chinese verzekeraar ermee de nieuwe Fortis-deal niet te aanvaarden.

In concreto bleven de Chinezen een schadevergoeding eisen voor het geleden verlies bij de ontmanteling van Fortis. Daarvoor grepen ze terug naar een dubbelverdrag tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie (BLEU) en China, waarin voorzien is in schadevergoedingen bij nationaliseringen.

Een toezegging voor een schadevergoeding hebben de Chinezen nog altijd niet gekregen. Wel zijn er afspraken gemaakt waardoor een eventuele goedkeuring van de hernieuwde Fortis-deal niet betekent dat Peking zou afzien van zijn eis tot schadevergoeding.

Grote vrees

De grote vrees van de Chinezen was dat een positieve stem over Fortis zou worden geïnterpreteerd als een afzien van hun schadeclaim, is te horen in Belgische overheidskringen. Daarom zijn beide zaken ontkoppeld, al is het maar de vraag of dat voor Ping An zal volstaan om de nieuwe Fortis-deal te aanvaarden. Peking heeft daarover nog altijd geen uitsluitsel gegeven.

Toezeggingen over een schadevergoeding zijn naar verluidt aan Belgische zijde niet gedaan. Dat kon ook moeilijk, want als de Chinezen een extra schadevergoeding krijgen, zou dat ongetwijfeld kwaad bloed zetten bij de andere Fortis-aandeelhouders. Het zou de goedkeuring van de nieuwe Fortis-deal nog meer hypothekeren.

WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud