Advertentie

Coene: 'Grote kans op kapitaalinjectie Dexia'

NBB-gouverneur Luc Coene (foto: Belga)

Er is een grote kans dat een kapitaalverhoging bij Dexia onvermijdelijk is. Dat heeft Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank, maandag gezegd op een persconferentie. Coene ontkende op die persconferentie ook dat hij het parlement misbruikt heeft en hij zal alleen nog naar het parlement gaan als hij daartoe verplicht is.

De spoedpersconferentie van Coene - een erg ongewoon initiatief - kwam er na de aanhoudende heisa over zijn verklaringen over een kapitaalverhoging bij Dexia in de opvolgingscommissie financiële crisis van de Kamer, vorige week woensdag. Coene legde die verklaringen af achter gesloten deuren, maar ze lekten al snel uit.

De heisa culmineerde zondag in sterke politieke reacties. Coene werd er zelfs van beticht het parlement te hebben misbruikt om druk uit te oefenen op de regering.

De gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB) ontkende dat in alle toonaarden, maar begon zijn betoog met te zeggen wat hij in het parlement had verklaard, 'om de puntjes op de i te zetten' en omdat hij 'veel verzinsels' had gelezen en gehoord na zijn doortocht in de Kamer.

Coene zei dat het herstructureringsplan dat Dexia heeft ingediend bij de Europese Commissie naar de mening van de Nationale Bank, de toezichthouder op de banken in ons land, gebaseerd is op een aantal 'vrij optimistische hypothesen'.

 

De hypothesen van Dexia zijn vrij optimistisch.

Een van die uitgangspunten is dat Dexia nog tien jaar lang een beroep zal kunnen doen op kredieten van de Europese Centrale Bank tegen vaste rente en voor onbepaalde bedragen, en volgens Coene is 'de kans daartoe niet zo groot'.

Indien men uitgaat van minder positieve hypothesen is er een effect op de rendabiliteit en de al sterk aangetaste solvabiliteit van de restbank en dat is 'een situatie die zou kunnen leiden tot de noodzaak aan een kapitaalverhoging', al maakte Coene ook duidelijk dat 'er een grote kans is dat die onvermijdelijk is'.

Bedragen

De NBB-gouverneur weerlegde dat hij in de Kamer het woord 'hoogdringend' in de mond genomen had, maar hij gaf wel toe dat zo'n kapitaalverhoging er beter vroeg dan laat zou komen. Coene beklemtoonde ook dat het te vroeg is om iets te zeggen over bedragen of over timing voor zo'n kapitaaloperatie.

Sommigen hadden 5 tot 6 miljard euro naar voren geschoven. Zolang er geen indicaties zijn over hoe de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank naar het dossier kijken zegt Coene 'totaal onbekwaam te zijn om daar uitspraken over te doen'. 'Ik heb bewondering voor de mensen die zomaar bedragen uit hun mouw schudden', sneerde hij.

Precies wegens de onduidelijkheid is er ook nog geen concreet voorstel overgemaakt aan de federale regering en is een kapitaalverhoging ook nog niet afgetoetst met de Franse overheid. 'Dat heeft geen zin zolang je niet weet waar je staat', aldus Coene. Het is duidelijk dat het geld voor zo'n kapitaalverhoging van de overheid zal moeten komen: de historische aandeelhouders van Dexia hebben geen geld meer en bij het publiek is zo'n operatie niet verkoopbaar. 

Hij zei voorts dat Dexia beter snel een nieuwe leiding krijgt en liet ook duidelijk verstaan dat de kans groot is dat er geen akkoord is over definitieve staatswaarborgen van 90 miljard voor de groep voor de voorlopige van 45 miljard eind mei aflopen. Dat betekent dat de voorlopige moeten worden verlengd. 

Spoken

Coene weerlegde ook met klem dat hij het parlement misbruikt zou hebben door via dat parlement de regering aan te pakken rond Dexia. 'Ik heb eerder het gevoel dat ik misbruikt ben. Als ik een boodschap te geven heb, heb ik de gewoonte die zelf en rechtstreeks te geven. Anders heb je geen controle over de inhoud ervan of over de timing. Ik heb de indruk dat bepaalde mensen te veel Machiavelli gelezen hebben en allerlei spoken zien die er niet zijn.'

Ik heb de indruk dat bepaalde mensen te veel Machiavelli gelezen hebben.

Hij trekt zijn conclusies uit de lekken en de heisa rond zijn verklaringen. 'Toen ik in de Dexia-commissie verklaringen achter gesloten deuren aflegde, was er geen enkel lek. Ik dacht erop te kunnen rekenen. Maar ik was naïef. In de toekomst is het niet meer de bedoeling nog naar het parlement te gaan, behalve als ik verplicht ben inlichtingen te gaan geven. Ik heb geen zin om me tweemaal te laten vangen.'

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud