Coup de théâtre in Dexia-commissie

Dirk Van der Maelen (foto: Photo News).

Een coup de théâtre in de bijzondere Dexia-commissie in de Kamer. Zo kan de vergadering van de commissie van woensdagmiddag nog het best worden omschreven. In tegenstelling tot eerdere berichten krijgen de leden van de commissie immers toch geen toegang tot de documenten van de Nationale Bank van België (NBB) en de FSMA over Dexia, zo liet voorzitter Marie-Christine Marghem verrassend weten. Dat leidt tot boze reacties.

Aanvankelijk heette het dat enkel de experten van de commissie toegang zouden krijgen tot de geheime documenten. Maar eind vorige maand meldde Marghem aan de commissie en aan de pers dat het toch mogelijk zou zijn voor de parlementsleden om, zij het onder strikte voorwaarden, binnen te mogen in de data rooms van beide financieeltoezichthouders.

Woensdag ging die deur echter weer dicht tijdens een besloten vergadering van de commissie die pas dinsdag was bijeengeroepen. Volgens diverse commissieleden las Marghem daar brieven voor van de NBB en de FSMA die de toegang opnieuw beperken tot de experten. De instanties beroepen zich daarvoor, zoals tevoren, op hun beroepsgeheim en verwijzen naar eerdere lekken uit de commissie om hun houding te verrechtvaardigen.

Die koerswending leidde tot een debat in de commissie en uiteindelijk tot een stemming, waarbij de vraag werd voorgelegd of de parlementsleden het eens zijn met het feit dat enkel de experten naar de data rooms mogen trekken.

De vijf partijen van de vorige regering - CD&V, Open VLD, PS, cdH en MR - stemden voor. Sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen was tegen, net als de oppositie van Ecolo-Groen en N-VA. Dat is opvallend omdat de sp.a tot de huidige meerderheid behoort.

Handrem

'Maar dit is geen zaak van de meerderheid tegen de oppositie', reageert Van der Maelen. 'Het is een kwestie van een antwoord te vinden op de vraag hoe het mogelijk is dat Dexia tot tweemaal toe over de kop is gegaan. In een dossier dat een dergelijke toegang heeft kan je je toch niet tevreden stellen met enkel toegang voor de experten. Het parlement moet zijn controletaak kunnen uitoefenen.'

'Eigenlijk ben ik er woest over', vervolgt Van der Maelen. 'Marghem doet alles om een diepgaand onderzoek te verhinderen. De commissie moet met de handrem op werken en de parlementsleden krijgen de handen op de rug gebonden. Er is maar één mogelijkheid nu en dat is een echte onderzoekscommissie.' 

Ook Georges Gilkinet (Ecolo) is boos. 'Dit is een echte schande. Het is toch logisch dat het parlement een maximaal onderzoek kan voeren. Er is zelfs geen poging meer om toch nog toegang te krijgen. Dit is echt een stemming van de oude meerderheid tegen de oude oppositie. Het kan alleen maar impliceren dat ze iets te verbergen hebben.'

Kaakslag

Peter Dedecker (N-VA) heeft het over een 'kaakslag voor de belastingbetaler' die voor Dexia moet opdraaien. 'De mensen hebben het recht te weten wat daar gebeurd is. Het is werken met de handrem op. We krijgen zelfs geen kopie meer van de presentaties die de experten geven in de commissie en het gaat hier toch om technische materies. We hebben een wetsvoorstel voor de oprichting van een echte Dexia-onderzoekscommissie zo goed als klaar en zullen dat normaal gezien ook indienen.'

Onmogelijk

Woordvoerder Jim Lannoo van de FSMA, de vroegere CBFA, zegt in een reactie dat de toezichthouder nooit de beslissing nam om de parlementsleden toegang te verlenen tot zijn data room. 'Ook ontzeggen we hen niet de toegang. Juridisch is het gewoon onmogelijk die te verlenen, zelfs als we dat zouden willen. Daarover hebben we intern en extern juridisch advies ingewonnen. Indien we toegang verlenen schenden we de regels rond het beroepsgeheim en dat is strafrechtelijk sanctioneerbaar.'

De woordvoerder van de Nationale Bank van België verkoos geen commentaar te geven.  

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud