Advertentie

'Klanten en spaarders Dexia mogen voor 200 procent zeker zijn'

(foto: Belga)

Na een marathonzitting van een kleine 12 uur van de raad van bestuur van Dexia werd een akkoord bereikt. Premier Leterme zei tijdens een persconferentie dat Dexia Bank België voor 100% wordt genationaliseerd. Klanten en spaarders mogen voor 200% zeker zijn dat hun geld veilig is.

De 'restbank' heeft een inventariswaarde van ongeveer 180 miljard euro. Dexia Bank Belgie kostte 4 miljard. België wou 3 miljard euro of minder betalen, Frankrijk wou 8 miljard. Voornaamste objectief: spaarder en klant van Dexia Bank België. Ook personeel is met deze oplossing gediend, aldus de bewindslui.

Vanaf morgenvroeg 9 uur zijn er ontmoetingen met aandeelhouders, beginnend met Gemeentelijke Holding, zo wordt op de persconferentie gezegd.

De financiering van de restbank gebeurt volgens Reynders op dezelfde basis als in 2008. Nu totaal 90 miljard voor drie landen. In '08 was dat 150 miljard. De groep Dexia moet upfront premie betalen, 270 miljoen onmiddellijk voor België. De staatswaarborg kost Dexia in totaal 450 miljoen aan upfront premie en daarvan is dus 270 miljoen voor Belgie. De boodschap: België garandeert veel, maar we krijgen er ook veel voor terug in premies.

De 4 miljard voor bank min de 270 miljoen vergoeding geeft een kostenplaatje van 3,73 milard voor Dexia Bank België. Of verhoging van de schuldratio van Belgie met 1 procent.

"We blijven er enkele jaren in", zo luidde het op de persconferentie. "Wij gaan nu ook bonussen en dividenden bepalen bij Dexia bank België." De koning kan beslissen om de waarborg voor coöperatieven in Dexia te activeren. "Maar er moet premie in plaats komen." In de komende dagen wordt ook geprobeerd de waarde voor de aandeelhouders op te krikken. Tenslotte werd ook gezegd dat er een akkoord is van de Nationale Bank van België. Europa is op de hoogte.

In antwoord op vragen zei minister Reynders dat indien binnen 18 maanden Dexia Bank België wordt verkocht, "100 procent van de meerwaarde voor de aandeelhouder is, maar daar wordt wel een verloning voor de staat afgetrokken." Leterme zei dat ook het KB voor de staatswaarborg voor Arco vanavond in werking is getreden. Over de rente zeiden premier en minister dat er geen reden is waarom de Belgische rente naar aanleiding van deze maatregelen zou moeten stijgen.

Marathon

De marathonbijeenkomst van de raad van bestuur startte zondag om 15.00 uur. Eerder bereikten België, Frankrijk en Luxemburg vrij snel een deal. Hierbij werd bepaald dat ons land 4 miljard euro betaalt voor de nationalisering van Dexia Bank België. België zou ook 60,5 procent van de staatswaarborgen voor de 'bad bank' van Dexia voor zijn rekening nemen, zo werd vernomen uit goede bron.

Iets voor twee uur 's ochtends werd bekend dat Dexia om 9 uur een persconferentie geeft, in aanwezigheid van CEO Pierre Mariani en van voorzitter Jean-Luc Dehaene van de raad van bestuur. Maar eerder was er dus al een persconferentie zijn in de Wetstraat 16.

In Frankrijk moet de overname van Dexma nog afgewikkeld worden tussen CDC, Banque Postale en de Franse regering.

Vier miljard

De Tijd vernam in de loop van de dag dat de deal tussen België, Frankrijk en Luxemburg voorziet dat ons land 4 miljard euro betaalt voor Dexia Bank België. België zou aanvankelijk 100 procent van de aandelen bezitten, maar de gewesten zouden in een tweede fase instappen.

De verdeelsleutel voor de staatswaarborgen voor de ‘bad bank’ van Dexia ziet er als volgt uit: 60,5 procent voor België, 36,5 procent voor Frankrijk en 3 procent voor Luxemburg. Het te waarborgen bedrag zou 90 miljard euro bedragen.

Ondertussen lijkt de Franse staatsholding CDC moeilijk te doen rond de afsplitsing van het Franse vehikel Dexma (Dexia Municipal Agency). Het overnamebedrag dat voor dat vehikel circuleert is 650-700 miljoen euro.

Waarborgen

België, Frankrijk en Luxemburg vergaderden uiteindelijk minder dan drie uur over het lot van Dexia. Nochtans waren de uitdagingen niet min. Eerste grote strijdpunt was de verdeling van de staatswaarborgen voor de slechte restanten die in de groep achterblijven. Een complexe materie, die blijkbaar toch redelijk vlot in een akkoord uitmondde.

Die staatswaarborgen kunnen een harde dobber worden voor ons land. Het ratingbureau Moody's dreigde er vrijdagavond al mee de kredietscore van België te verlagen als de factuur van de Dexia-redding voor België te hoog oploopt. Leterme zei eerder op zondag wel aan de Zevende Dag dat hij rekende op een oplossing die de schuldgraad van ons land niet te hoog zou doen oplopen.

Ik heb er vertrouwen op dat er een deal komt waarbij de schuldgraad van België niet te sterk oploopt

Yves Leterme

Belgisch premier, in 'De Zevende Dag'

Leterme gaf tegelijk aan dat de federale regering ernaar streeft om minder dan 63 procent van de waarborgen te moeten dragen. Dat zou overeen komen met het Belgische aandeel in Dexia.

Prijs

Ander groot onderhandelingspunt was de prijs die België zou moeten betalen om Dexia Bank België uit de groep te lichten. De bedragen die daarover circuleren gaan van 3,5 tot 7 miljard euro. Leterme zei eerder dat het bedrag daar ergens tussen zou liggen. Het is dus 4 miljard geworden.

Volgens bronnen dicht bij het dossier zijn de Fransen een scenario genegen dat de pil voor de aandeelhouders kan vergulden. Want, die aandeelhouders dreigen achter te blijven met erg moeilijk te waarderen aandelen in een 'bad bank'.

Concreet ligt een scenario op tafel waarbij de aandeelhouders zouden kunnen delen in een eventuele latere meerwaarde op Dexia Bank België, als de overheid die bijvoorbeeld na verloop van een aantal jaren zou doorverkopen.

Het voordeel van zo'n scenario is dat alle aandeelhouders dan gelijk behandeld worden. De Vlaamse beleggersvereniging VFB waarschuwde zaterdag dat grote aandeelhouders zoals Arco of de Gemeentelijke Holding geen voorkeursbehandeling mogen krijgen in vergelijking met de kleine aandeelhouders, die evenzeer vrijwel hun totale inleg in rook zagen opgaan.

Gemeentelijke Holding

Met de discussies tussen de Belgische overheden onderling, ging intussen wel kostbare tijd verloren. Bij het druk overleg tussen gewesten en federale overheid rond Dexia lijkt de Gemeentelijke Holding het voornaamste pijnpunt te zijn. En dan vooral de vraag wie de 450 miljoen euro gewestwaarborgen op de schulden van de holding voor zich neemt. Over dat onderdeel van de problematiek blijkt er nog geen akkoord te zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud