Fortis-experts willen kwart Fortis Bank in holding

Het panel van experts dat zich moet uitspreken over de ontbinding van de Fortis-groep is er voorstander van dat een kwart van Fortis Bank België opnieuw wordt ondergebracht in Fortis-holding. Bovendien zou ook minstens een kwart van de Belgische verzekeringsactiviteiten in de holding moeten behouden blijven.

(tijd) -  Voor de andere driekwart van de bank- en verzekeringsactiviteiten zien zij een aansluiting bij BNP Paribas als beste oplossing. Dat blijkt uit het Voorlopig Rapport dat het college van experts heeft opgesteld ter voorbereiding van de algemene vergadering van 11 februari.

Het rapport verdedigt vooreerst het reddingsplan dat werd uitgewerkt in het weekend van 27 en 28 september 2008. Fortis beschikte dan niet meer over de noodzakelijke liquiditeiten en diende zich tot de overheid te wenden. De negatieve reactie van de markt en de 'ommekeer van Nederland' maakten vervolgens een tweede reeks ingrepen onvermijdelijk. Vooreerst de verkoop van ABN Amro, Fortis Bank Nederland en Fortis Verzekering aan de Nederlandse overheid. 'Deze werd op 3 oktober gerealiseerd tegen redelijke voorwaarden', menen de experts.

In hun rapport zeggen ze voorts dat, gelet op de omstandigheden, de beslissingen van 5 en 6 oktober inzake een nieuwe interventie van de Belgische staat en de aansluiting bij BNP Paribas tot stand zijn gekomen 'tegen harde, maar aanvaardbare voorwaarden'. De situatie was immers 'erg onzeker en uiterst delicaat' en Fortis Bank bleef met een tekort aan liquiditeiten kampen.

Aanbevelingen

Het college formuleert in zijn rapport ook een aantal aanbevelingen. Zo stelt men voor om de Fortis-holding opnieuw meer waarde te geven door 25 procent van de aandelen van Fortis Bank er opnieuw in onder te brengen en door minstens 25 procent van Fortis Insurance Belgium in de holding te handhaven. Om dit denkspoor te kunnen realiseren is de goedkeuring van de Belgische staat vereist, moet BNP Paribas bereid zijn het protocolakkoord te heronderhandelen en moeten ook de financiële middelen van de holding worden verhoogd.

Wat dit laatste betreft, stellen de experts voor dat, binnen het akkoord met BNP Paribas, de CASHES-operatie zou worden heronderhandeld. CASHES staat voor 'convertible and subordinated hybrid equity-linked securities' en zijn een soort hybride effecten vergelijkbaar met converteerbare obligaties. De experts zien drie manieren om de CASHES-operaties te heronderhandelen.

Een andere manier om nieuwe financiële middelen voor de holding te vinden, is het heronderhandelen van de participatie van BNP Paribas en/of de FPIM in de vennootschap waarin de gestructureerde kredieten moeten worden ondergebracht.

Het college van experts is geen voorstander van een 'stand alone' oplossing voor Fortis. Een aansluiting van Fortis Bank en Fortis Insurance Belgium bij BNP Paribas, ten belope van 74,9 procent, lijkt hen de meest geschikte oplossing.

Het rapport benadrukt dat Fortis Bank in België een 'systemische' onderneming is. De goede of slechte gezondheid van deze instelling heeft met andere woorden 'aanzienlijke gevolgen voor de economische stabiliteit van het land'.

Hof van beroep

Het expertenpanel kwam er na een arrest van het Brusselse hof van beroep in december vorig jaar. Dat bepaalde dat de Fortis-aandeelhouders zich moesten kunnen uitspreken over de ontmanteling van de groep begin oktober. Het hof stelde ook vijf experts aan, waaronder voormalig KBC-topman Remi Vermeiren en Walter Van Gerven (ex-CBFA). Zij moesten de financiele voorwaarden van de verkoop van de Fortis-activa onder de loep nemen.

KL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud