Fortis-holding lijdt 28 miljard euro verlies in 2008

Karel De Boeck, de gedelegeerd bestuurder van de Fortis-holding - Foto Belga ©BELGA

De Fortis-holding heeft het jaar 2008 afgesloten met een nettoverlies van 28 miljard euro. Dat is volledig te wijten aan de verkoop van de bankactiviteiten. De behouden verzekeringsactiviteiten waren vorig jaar wel winstgevend, al was het maar lichtjes: zij boekten 6 miljoen euro nettowinst.

(tijd) - CEO Karel De Boeck heeft het over bevredigende operationele resultaten, 'rekening houdend met de marktturbulentie en de onzekerheid rond Fortis'.

Fortis Insurance Belgium boekte afgelopen jaar een nettowinst van 6 miljoen euro. Daarbij is rekening gehouden met een negatief effect op de beleggingsportefeuille van 534 miljoen euro. De totale bruto-instroom kwam uit op 6,3 miljard euro.

Fortis Insurance International besloot het boekjaar 2008 break even. Het resultaat van de internationale verzekeringsactiviteiten werd negatief beïnvloed door een verlies van 105 miljoen euro op de beleggingsportefeuille. De totale bruto-instroom van de geconsolideerde bedrijven bedroeg 5,3 miljard euro.

De totale bruto-instroom van de verzekeringsactiviteiten bedroeg aldus 14,6 miljard euro. Dat is 5,5 procent minder dan in 2007. In leven was er een daling met 11 procent als gevolg van de financiële crisis, in niet-leven een groei met 5 procent bij constante wisselkoersen.

Vooruitzichten

Tijdens een persconferentie over de jaarcijfers liet gedelegeerd bestuurder Karel De Boeck ook verstaan 2009 break even te wilen afsluiten. 'Momenteel draaien we al ongeveer break even', klonk het. 

HOLDING

Het zware jaarverlies van 28 miljard euro, te vergelijken met nog een winst van 4 miljard euro in 2007, is hoofdzakelijk het gevolg van een verlies van 27,4 miljard euro op 'beëindigde activiteiten'. De verkoop van de bankactiviteiten leverde een verlies op van 29,4 miljard euro, de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten resulteerde in een winst van 2,0 miljard euro. Voorts boekte de holding een nettoverlies van 629 miljoen euro te wijten aan rentelasten en een eenmalig verlies van 295 miljoen euro op de verkoop van valuta's.

Eind 2008 was het kernvermogen van de Fortis-holding 7,9 miljard euro groot. Dat is 5,4 miljard meer dan het wettelijk vereiste minimum voor het geconsolideerde verzekeringsbedrijf. De solvabiliteitsratio van de verzekeringsactiviteiten bedraagt 202 procent, stipt het persbericht aan.

De pro-forma netto kaspositie bedraagt 3,3 miljard euro en het pro-forma eigen vermogen van de Fortis-holding is 7,5 miljard euro.

Dividend

Over het boekjaar 2008 wordt geen dividend uitgekeerd. In het kader van het kapitaalplan dat op 26 juni 2008 werd aangekondigd, was besloten geen interimdividend uit te keren. Op 15 maart maakte Fortis bekend dat er door het overgedragen statutaire verlies van Fortis SA/NV van 22,5 miljard euro geen uitkeerbare reserve meer was. De raad van bestuur concludeerde hieruit dat over 2008 geen dividend kan worden betaald.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud