Advertentie

Gemeentelijke Holding spil 'Belgisch' overleg

De minister-presidenten van Brussel (Charles Picqué, l.), Vlaanderen (Kris Peeters, m.) en Wallonië (Rudy Demotte, r.) zetten alles in het werk van de Gemeentelijke Holding veilig te stellen (foto: Belga) ©Belga

Ook na intensief overleg zaterdag zitten de Belgische federale overheid en de gewesten rond Dexia nog niet op één lijn. Spil van de discussie is de door de Dexia-implosie virtueel bankroete Gemeentelijke Holding en wat er met de gewestwaarborg van 450 miljoen euro op de holdingschulden moet gebeuren.

Voor de gewesten komt het er vooral op neer dat zij niet de waarborgen van 450 miljoen euro voor de noodlijdende Gemeentelijke Holding, met 14,1 procent de belangrijkste aandeelhouder van de Dexia-groep, moeten ophoesten.

De Gemeentelijke Holding, het controlevehikel van de Belgische gemeenten boven het vroegere Gemeentekrediet en nu dus Dexia, is innig met de bankgroep verweven. Niet alleen is ze de grootste Belgische aandeelhouder van de groep, haar portefeuille bestaat ook grotendeels uit Dexia. Bij de 0,85 euro waartegen de beurswaakhond donderdag de Dexia-aandelenhandel schorste, is het belang nog zo'n 230 miljoen euro waard.

Ter vergelijking: bij de piek midden 2007 was het belang van de Gemeentelijke Holding meer dan 3,3 miljard euro waard. Bovendien stak de holding zich in 2008 diep in de schulden bij Dexia Bank België - voor 1,2 miljard euro - om mee de Dexia-groep te stutten.

Waarborgen

De gewesten versterkten een waarborg van 450 miljoen euro op de schulden van de holding. En nu is de Gemeentelijke Holding precies door de koersimplosie van haar belangrijkste belegging, Dexia, in grote ademnood gekomen.

En dus dreigen de schuldeisers van de holding, die intussen bijna waardeloze aandelen Dexia in onderpand hebben gekregen, de waarborgen aan te spreken. En zijn de gewestwaarborgen een hete aardappel waar geen enkele van de Belgische overheden zich aan wil verbranden.

De gewestelijke waarborgen naar de federale overheid doorschuiven is geen oplossing. In beide gevallen tellen de waarborgen volgens de ESR95-regels mee bij de Belgische overheidsschuld. Wel lijkt stilaan iedereen te beseffen dat er een deal uit de bus moet komen, die zo weinig mogelijk impact heeft op de begroting. En dat die deal er komt, daar twijfelt zo goed als niemand aan.

Bijgevolg wordt gezocht naar een constructie waarbij Dexia Bank België zelf die waarborgen voor haar belangrijkste klanten, de gemeenten, op zich neemt.

Bij de onderhandelingen wordt gekeken naar een uitdoof- in plaats van crashscenario voor de holding, waarbij de financiering van de lokale besturen via Dexia Bank België niet in gevaar komt.

Waardering

Zo'n constructie met de bank die de vorderingen op de controleholding op zich neemt, zou uiteraard een impact hebben op de waardering van Dexia Bank België. In Vlaamse kringen circuleert een waardering van 3 miljard euro, vernam De Tijd. In federale kringen doet dan weer een waardering rond 5 miljard euro de ronde. 

Het kernkabinet van de Vlaamse regering vergaderde in de late namiddag. Naar verluidt stelt de Vlaamse regering niet langer als eis dat ze in het kapitaal van Dexia Bank België kan stappen of blijven, wel eist ze garanties dat er in de 'governance' van de bank tegemoet gekomen wordt aan haar eisen. De gewesten willen immers een belangrijke vinger in de pap houden, zodat hun investering uit 2008 niet volledig in rook opgaat.

De Vlaamse eisen komen onder meer neer op een oplossing voor de Gemeentelijke Holding, het lichten van Dexia Bank België uit de groep-Dexia, de bescherming van de spaarder én het veiligstellen van de financiering van de lokale besturen in België.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud