LETTERLIJK: De beslissing van het Hof van Beroep

Het hof van beroep van Brussel besliste op 12 december dat:

- De aandeelhouders krijgen het recht om zich uit te spreken over de beslissingen die de raad van bestuur van Fortis Holding heeft genomen op 3,5 en 6 oktober en over de hiermee verbonden overeenkomsten. 

 - De aandeelhouders krijgen het recht om hun beslissing over de voortzetting van de activiteiten of de ontbinding, die geagendeerd is voor de algemene vergadering van 19 december 2008 te verdagen.

- Een participatie van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij van 241.620.577 aandelen in de Fortis Bank wordt bevroren voor een periode van 65 dagen.

- Er komt een college van deskundigen bij toepassing van artikel 168 Wetboek van Vennootschappen dat een zeer ruime opdracht krijgt. De samensteling ervan is als volgt:

* Twee wijzen:de professoren (emeriti)

Walter Van Gerven

Guy Horsmans

* Drie technici

André Kilesse (bedrijfsrevisor - voormalig voorzitter van het IBR)

Roland Gillet (prof ULB en Sorbonne - Expert in financiêle markten en participaties)

Remi Vermeiren, gewezen bankier op rust (vorzitter van het directiecomité )

 

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud