Modrikamen start procedure ten gronde op

Mischael Modrikamen (foto photonews) ©Photo News

Advocaat Mischaël Modrikamen, die zo'n 2.300 minderheidsaandeelhouders van Fortis vertegenwoordigt, wil volgende week de procedure ten gronde over de zaak opstarten. Met die nieuwe stap lijkt de advocaat vooral een zitje aan de onderhandelingstafel in het Fortis-dossier te ambiëren.

(tijd) - Modrikamen had zijn juridische strijd in het dossier Fortis totnogtoe alleen in kort geding gevoerd. Midden december had de advocaat daarbij van het Brusselse hof van beroep verkregen dat de ontmanteling van Fortis werd opgeschort tot de aandeelhouders van de groep zich daar in februari over uitspreken.

Vandaag liet Modrikamen weten de uitkomst van die aandeelhoudersvergadering niet te willen afwachten, en de procedure ten gronde in de zaak te willen starten. Hij eist daarbij dat alle beslissingen worden teruggedraaid die eind september en begin oktober rond Fortis werden genomen. Zoals bekend verzet Modrikamen zich tegen de verkoop van de Nederlandse Fortis-activeiten en ABN AMRO aan de Nederlandse staat, en tegen de deal die met de Franse bankgroep BNP Paribas werd bereikt.

Nu blijkt de Brusselse advocaat ook de gedeeltelijke nationalisering van Fortis Bank tijdens het eerste reddingswekend voor een stuk te willen herzien. Volgens Modrikamen hanteerde de Belgische overheid een te lage waardering voor de bank, waardoor er bij de kapitaalverhoging te veel nieuwe aandelen werden uitgegeven en de aandeelhouderswaarde verwaterde.

Schadevergoeding

Worden Modrikamens hoofdeisen niet ingewilligd, dan eist de advocaat een schadevergoeding van de Nederlandse en Belgische overheid en van BNP Paribas. De Nederlandse regering zou een schadevergoeding van 4 euro per aandeel, plus een morele vergoeding van 1 euro, moeten betalen omdat ze haar macht zou hebben misbruikt om Fortis Nederland en ABN AMRO in handen te krijgen. Dat vermeende machtsmisbruik is ook de reden waarom Modrikamen van België en BNP Paribas een schadevergoeding van 3 euro eist, eveneens met daar een morele vergoeding van 1 euro bovenop.

Modrikamen zou de procedure ten gronde volgende week maandag of dinsdag willen starten. Fortis, de Nederlandse overheid en de Nederlandse bank zullen al zeker worden gedagvaard, net als de Belgische Federale Participatiemaatschappij. Mogelijk krijgen ook de Belgische Nationale Bank en BNP Paribas een dagvaarding in de bus. Maar omdat de termijn voor de dagvaarding 23 dagen duurt, zal de eigenlijke procedure ten gronde pas na de aandeelhoudersvergaderingen van 11 en 13 februari starten.

Brusselse Generale

Het lijkt er dan ook sterk op dat Modrikamens nieuwe stap vooral bedoeld is om alsnog onderhandelingen over een nieuwe, of betere deal aan te knopen met de betrokken partijen in het Fortis-dossier. Modrikamen schoof woensdag alvast drie verscheidene scenario's naar voren.

  1. De eerste optie, waarbij de voorwaarden van de verkoop aan BNP Paribas gewoon worden verbeterd, is Modrikamen het minst genegen.
  2. De advocaat ziet meer in een scenario waarbij Fortis als zelfstandige groep door het leven gaat.
  3. De derde, en volgens Modrikamen meest aantrekkelijke oplossing, is die van een grote Belgische bank, waarin zowel de Fortis Holding als de Belgische tak van bankgroep Dexia en verzekeraar Ethias zijn ondergebracht. Dat concept van een 'Brusselse Generale' is niet nieuw, maar volgens Modrikamen heeft de Belgische staat nu een unieke kans om er werk van te maken, aangezien ze nu de controle heeft over de drie instellingen die er deel van zouden uitmaken.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud