Nationale Bank neemt spaarboek onder vuur

©BELGA

Er zijn geen sterke economische argumenten die het fiscaal gunstregime voor het spaarboekje rechtvaardigen, zegt de Nationale Bank van België in haar eindrapport over structurele bankhervormingen in België.

Net zoals in haar tussentijdse rapport van juni vorig jaar, richt de Nationale Bank in haar eindrapport over de structurele bankhervormingen in België haar pijlen op het fiscaal gunstregime voor het spaarboekje.

Er zijn geen bewijzen dat het fiscaal gunstregime de Belgen extra doet sparen, maar het heeft wel tot gevolg dat er teveel geld naar het spaarboekje vloeit, ten nadele van andere meer directe beleggingsvormen zoals bedrijfsobligaties, bundeling van leningen aan kmo's en aandelen.

De Nationale Bank pleit er daarom voor het fiscaal regime aan te passen in het voordeel van langlopende financiële producten, om het langetermijnsparen te bevorderen en de langetermijnfinanciering voor kmo's gemakkelijker te maken.

De spaardeposito's zijn voor de banken in België een relatief stabiele financieringsbron. Sleutelen aan het fiscaal regime van het spaarboekje kan daardoor ongewenste neveneffecten hebben. Daarom, zegt de Nationale Bank, moet de geleidelijke afbouw van het fiscaal gunstregime voor de spaarboekjes over een voldoende lange periode worden gespreid, om een verstoring voor de banken en het financieel systeem tot een minimum te beperken.

100.000 euro

In haar rapport gaan de Nationale Bank ook dieper in op de discussie over de mate waarin spaarders kunnen worden aangesproken als banken in de problemen komen. Er geldt een depositowaarborg tot 100.000 euro. Daar kan in geen enkele omstandigheid worden getornd, vindt de NBB. Maar wat met de spaargelden die boven dat plafond uitstijgen?

De Nationale Bank stelt voor een deposantenvoorrecht in te voeren, zodat wanneer een bank in de problemen komt die spaargelden slechts in laatste instantie kunnen worden aangesproken, na alle andere ongedekte schuldeisers. Dat maakt dat het 'hoogst onwaarschijnlijk' is dat de spaarders worden aangesproken als een bank in de problemen komt.

Het rapport pleit niet voor een strikte scheiding tussen depositobanken en investeringsbanken. De Nationale Bank ziet meer heil in het opleggen van extra kapitaalvereisten voor de eigen tradingactiviteiten van de banken, om de banken te ontmoedigen zich te ver in die activiteiten te engageren. Willen sommige banken toch sterk inzetten op de eigen tradingactiviteiten? Dat kan, maar dan moeten die activiteiten afgezonderd worden in een aparte entiteit die binnen die bank zodat de risico's niet wegen op de deposito-activiteiten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud