Onderzoeksbureau waarschuwt voor CASHES-scenario

De deal over de verkoop van Fortis Bank aan BNP Paribas zoals die nu ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorligt, kan potentieel leiden tot een zware liquiditeitscrisis in de holding. Dat zegt onanfhankelijk onderzoeksbureau Quanteus, op basis van de beschikbare informatie over de zogenaamde CASHES. Het bureau acht het opportuun om de aandeelhoudersvergadering van woensdag uit te stellen.

(tijd) - De CASHES zijn converteerbare obligaties waarvoor de Fortis-holding in de oude deal een voorschot van 2,35 miljard euro had moeten betalen aan Fortis Bank. In de nieuwe Fortis-deal valt die betaling weg. Op die manier vindt geen onmiddellijke cash drain plaats, wat de holding ademruimte moet geven op liquiditeitsvlak.

Quanteus is echter niet overtuigd over de 'verbetering' die de nieuwe deal inhoudt op het vlak van de CASHES. Onder het mechanisme van de CASHES is Fortis-holding immers verplicht om Fortis Bank te compenseren voor het verschil in marktwaarde tussen de CASHES en een onderpand bestaande uit 125 miljoen aandelen Fortis. Het maximaal in aanmerking genomen verschil in waarde bedraagt 2,35 miljard euro.

Op basis van de huidige koers van het Fortis aandeel en de verwachte evolutie ervan onder het 'verbeterde' akkoord mag volgens het onderzoeksbureau verwacht worden dat het verschil in waarde gedurende de komende jaren zich dicht in de buurt van dit maximum zal bevinden. Op dat bedrag dient Fortis Holding eeuwigdurend een vergoeding te betalen gelijk aan de EURIBOR-interbankenrente, vermeerderd met 0,2 procent, plus een extra en niet nader gespecificeerde premie ten gevolge van een gegeven staatswaarborg op deze verplichting.

Indien dit zo is, dan kunnen de kosten voor de holding hoog oplopen. Quanteus benadrukt dat een scenario  waarbij de inflatie door de zware schuldcreatie van overheden wereldwijd stijgt niet onmogelijk is, en dat daarbijbij de Euribor  wel eens tot boven de 10 procent zou kunnen oplopen. In 1981 piekte deze nog op 14 procent, in min of meer vergelijkbare omstandigheden. Fortis Holding dient dan maar liefst 240 miljoen euro per jaar te betalen aan intrestlast, zonder rekening te houden met de premie tengevolge van de staatswaarborg.

Bovendien moet de holding een vergoeding betalen aan BNP Paribas, moest ze dat bedrag niet kunnen ophoesten en de staat niet zou bijspringen. Die vergoeding kan dan maximaal oplopen tot 2,35 miljard. Dit is exact het bedrag dat onder het nieuwe akkoord in de holding overblijft, mocht de deal worden goedgekeurd. Een mogelijk liquiditeitsprobleem stelt zich dus. Zeker als de holding inmiddels investeringen plant met het geld.

Kris Vansanten, managing partner van Quanteus, benadrukt dat het een hypothese betreft. 'Maar op basis van de beschikbare informatie is dit scenario zeker niet uitgesloten.'

 

TRANSPARANTIE

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud