Ook notarissen zien herleving woningmarkt

©Photo News

(tijd) - De woningmarkt trekt in België opnieuw aan. Dat blijkt nog niet uit het aantal notariële akten, maar wel uit het aantal elektronische dossiers die worden aangemaakt door de notarissen bij het tekenen van een compromis-overeenkomst tussen koper en verkoper. Dat gebeurt gemiddeld drie à vier maanden voor de ondertekening van de akte.

'Het aantal dossiers zat in maart van dit jaar opnieuw op het niveau van een jaar eerder. Men kan spreken van spreken van een sterk herstel. Zeker als men weet dat de notarissen het aantal dossiers reeds vanaf het voorjaar van 2008 zagen dalen. De financiële crisis in het najaar zorgde even voor paniek. In november zagen we een daling met maar liefst 16 procent en in december van 17 procent', stelt Bart Van Opstal, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat bij de voorstelling van het jaarverslag.

 In 2008 werden in totaal 854.912 akten getekend bij de notarissen. Dat is een daling met 0,98 procent.  Het jaar voordien was er sprake van een daling met 4,5 procent. De geïnde registratierechten zijn daarbij gestabiliseerd op 3,569 miljard euro (-0,2 procent). In 2007 namen die nog met  7,6 procent toe.

Het feit dat de registratierechten per akte licht zijn gedaald, doet de notarissen besluiten dat het gemiddelde verkochte vastgoed in 2008 iets goedkoper was dan in 2007. Het allergrootste gedeelte van de registratierechten komt immers van de vastgoedtransacties.

Brussel kende een spectaculaire daling van het aantal aktes (-7 procent).

De voorbije weken wezen ook cijfers van vastgoedmakelaarsorganisaties en van de markt van hypothecaire kredieten in de richting van een herleving van die markt.

PLU

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect