Rechtbank fluit Modrikamen terug

Advocaten Anne-Laure Velge (Deminor) en Cyrille Barret (Modrikamen) bestuderen de uitspraak in kort geding (foto reuters) ©REUTERS

De voorzitster van de rechtbank van koophandel van Brussel heeft het verzoek van advocaat Mischaël Modrikamen, in kort geding, om het stemrecht te schorsen van meer dan 170 miljoen aandelen van Fortis voor de algemene vergadering van de holding in Gent, dinsdag onontvankelijk verklaard. Modrikamen overweegt echter om in beroep te gaan. Dat kan ook nog na de algemene vergadering. 'Het is omdat ons verzoek om voorlopige maatregelen te treffen afgewezen is dat de onregelmatigheid die er volgens ons is, ophoudt te bestaan', zegt Laurent Arnauts van het kantoor Modrikamen.

(tijd) - De betrokken aandelen, van nieuwe aandeelhouders van Fortis, worden met andere woorden niet geschorst. Voorzitster Francine De Tandt oordeelde dat Modrikamen dezelfde kwestie - met name het laten schorsen van het stemrecht van nieuwe aandeelhouders van Fortis, in het algemeen dan, zonder specifieke pakketten te bedoelen - al eerder voor de rechtbank bracht. Daar kreeg hij ongelijk, van het hof van beroep van Brussel. Zolang dat arrest overeind staat, kan hij geen nieuwe zaak starten. Daarom wordt zijn verzoek onontvankelijk verklaard.

De Tandt verwijst naar het arrest van het hof van beroep van 10 april. Het hof besliste toen dat alle aandeelhouders van Fortis mee mogen stemmen op de algemene vergaderingen van 28 en 29 april en niet enkel degenen die aandelen bezaten voor de ontmanteling van Fortis in oktober vorig jaar. Dat arrest draaide een verordening in eerste aanleg terug die het stemrecht wel beperkte, ook al op vraag van Modrikamen.

Modrikamen kreeg voor het kort geding, dat hij maandagavond op de valreep aanspande in een poging om het stemrecht te beperken en zo de kansen op een verwerping van de Fortis-deal met BNP Paribas te verhogen, de steun van Deminor en Test-Aankoop, als vrijwillig tussenkomende partij. De Tandt is tevens de rechter die Modrikamen vorig najaar wandelen stuurde. Daarop stapte de advocaat naar het hof van beroep dat op 12 december oordeelde dat de aandeelhouders zich dienden uit te spreken over de akkoorden met BNP Paribas. Dat leidde tot de heronderhandeling van de deal, zelfs tweemaal, tot de algemene vergadering van februari en tot de stemming over het akkoord met de Fransen van dinsdag.

Meestemmen

Het kantoor van Modrikamen gaat vragen om de aandeelhouders op de algemene vergadering van Fortis te laten stemmen over het feit of de 170 miljoen Fortis-aandelen waarvan hij vermoedt dat ze op een of andere manier zijn verbonden met BNP Paribas, al dan niet stemrecht mogen hebben. Bij deze stemming zou Fortis zelf niet mogen meestemmen. Dat vernam de redactie uit goede bron.

Modrikamen had laten verstaan dat hij scherp zou toekijken op eventuele onregelmatigheden tijdens de algemene vergaderingen. In die context had hij de Fortis-holding eind vorige week toegang gevraagd tot de lijst van aandeelhouders die zich aangemeld hadden voor 28 april in Gent. Hoewel Fortis niet verplicht is die gegevens ter beschikking te stellen, deed de holding dat toch. Maandag kreeg Modrikamen toegang tot de lijst.

Onderzoek van de lijst in Brussel en Gent deed de advocaat besluiten naar de rechtbank te trekken. Pas rond 00.30 uur, bij het verlaten van de rechtbank, wou Modrikamen uitleggen waarom precies hij het kort geding had aangespannen. Hij klaagt het feit aan dat de Fortis-holding op de algemene vergadering optreedt als gemandateerde voor een reeks aandeelhouders. Het gaat om een pakket van meer dan 170 miljoen aandelen of ongeveer 7 procent van het totaal. ‘Fortis is verplicht daarvoor een transparantieverklaring te doen, maar dat is niet gebeurd’, aldus Modrikamen.

In dat pakket zitten onder meer een aantal hefboomfondsen, waaronder het op de Kaaimaneilanden gevestigde fonds Eton dat ongeveer 70 miljoen aandelen van Fortis bezit en daardoor na Ping An een van de grootste aandeelhouders van de holding is. ‘De algemeen directeur voor het Europese vasteland van Eton is een gewezen inspecteur van Financiën en tevens de raadgever van de gewezen Franse premier Villepin. Bovendien verkeert de man in cenakels waar ook mensen van BNP Paribas vertoeven’, schuift Modrikamen als argument naar voren.

Modrikamen concentreerde zich enkel op grote aandeelhouders met meer dan 1 miljoen aandelen. Maar indien de kleinere erbij worden geteld die ook Fortis mandateerden gaat het volgens hem om in totaal 200 miljoen aandelen of meer. In totaal zijn er voor de algemene vergadering in Gent 649 miljoen aandelen aangemeld.

Verkeerde been

Verrassend is dat Modrikamen geen zaak maakte van het mogelijke misbruik van machtspositie door BNP Paribas waar hij vaak op zinspeelde, maar wel van de wetgeving over de transparantie van vennootschappen. Mogelijk heeft hij daarmee zijn tegenstanders nog maar eens op het verkeerde been gezet.

Hij baseert zich voor zijn kort geding op de transparantiewetgeving van 2007 die daardoor voor de eerste keer aan een juridische test wordt onderworpen. Maar volgens één van de advocaten van de tegenpartij keert Modrikamen het concept van die wet ten onrechte om en is er geen sprake van dat Fortis zelf beslist hoe de betrokken aandeelhouders stemmen.

Modrikamen wou zijn zaak aanvankelijk op eenzijdig verzoekschrift voeren zoals vorige maand ook gebeurde met zijn poging om het stemrecht op de algemene vergadering te beperken. Maar De Tandt, die de advocaat vorig jaar al eens wandelen stuurde, wou een tegensprekelijk debat. Daarom werden de advocaten van Fortis-holding ook opgetrommeld. BNP Paribas stuurde tevens een raadsman naar de rechtbank. Uiteindelijk stonden midden in de nacht 13 advocaten voor De Tandt in een voor de rest verlaten gerechtsgebouw.

Cinema

Karel De Boeck, de gedelegeerd bestuurder van de Fortis-holding, reageerde bijzonder scherp op de rechtszaak. 'Wij hebben hen toegelaten om de lijst in te kijken, ook al waren we daartoe niet verplicht. Maar voor de lieve vrede hebben we het toch gedaan. Modrikamen heeft zelf geen confidentialiteitsovereenkomst willen tekenen in verband met de gegevens. Maar ze maken direct alweer ambras en lappen alle regels aan hun laars. Er is geen enkele onregelmatigheid begaan. We hebben een attest van de notaris dat na steekproeven alles correct is gebleken.'

'Dit is allemaal cinema', ging De Boeck voort. 'Ik maak me niet te veel zorgen, al weet je natuurlijk nooit. Wij proberen ons werk serieus te doen. Maar we staan tegenover 'een contestatair' die zomaar iets schreeuwt en dat niet hoeft te bewijzen.' 

MS/BB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud