Staat opent twee fronten tegen Fortis-arrest

Yves Leterme (foto Belga) ©BELGA

De regering-Leterme gelooft dat de overname van Fortis Bank door de Franse bank BNP Paribas nog steeds kan doorgaan. Ze heeft intusen twee fronten geopend. Een juridisch front, waarbij de staat derden-verzet aantekent tegen het arrest van het Hof van Beroep. Intussen onderhandelt ze ook met BNP Paribas omdat de overname van Fortis Bank alsnog zou kunnen doorgaan. De niet-geblokkeerde aandelen Fortis Bank van de staatsholding FPIM (49,9%) zouden daarin een rol spelen en naar BNP Paribas kunnen gaan.

(tijd) - Het Hof van Beroep besliste vrijdag onder meer dat 241,6 miljoen aandelen Fortis Bank die in de handen van de overheidsholding FPIM zitten voor 65 dagen bevroren zijn. De FPIM, die bijna 100 procent eigenaar is van Fortis Bank, moet met andere woorden, voor die periode 50 procent plus één aandeel in de bank behouden.

Een regeringsbron wijst er op dat het Hof van Beroep zich niet heeft uitgesproken over de overname van de 49,9 procent van Fortis Bank door de FPIM tijdens het eerste Fortis-weekend eind september. ‘De overname van die 49,9 procent is niet geblokkeerd’, luidt het kort. Het lijkt dan ook meer dan waarschijnlijk dat die aandelen een basis zouden vormen voor discussies met BNP Paribas. Lees: dat ze verkocht worden aan de Franse groep.

Bronnen rond de Fortis-holding stellen ondertussen dat het arrest niets verandert aan het feit dat de FPIM voor bijna 100 procent eigenaar blijft van Fortis Bank. 'Die deal is afgerond (geclosed) en kan dus niet teruggedraaid worden. Enkel de beslissing van de raad van bestuur van de Fortis-holding om met de transactie door te gaan, werd opgeschort', klinkt het. Volgens diezelfde bronnen is de Fortis-holding (nog steeds) eigenaar van Fortis Verzekeringen.

Cassatie

De regering zou sowieso in cassatie gaan tegen het arrest, maar dat zou drie tot vier maanden duren. Daarom bekijkt ze andere juridische mogelijkheden. Eén daarvan is dat de Belgische staat derden-verzet aantekent. Voor de staat dreigt immers een boete van 5 miljard euro indien ze de aandelen van Fortis Bank toch verkoopt, hoewel ze niet betrokken was in het geding voor het Hof van Beroep. Indien de staat gelijk haalt, zou het arrest van het Hof van Beroep naar verluidt kunnen geschorst worden. Dat zou al na een drietal weken kunnen.

Maar het zou nog sneller kunnen gaan. Maandag verwacht de regering een verslag van de Procureur-Generaal. Uit dat verslag moet blijken of er onregelmatigheden gebeurd zijn voor en tijdens de zitting. In overheidskringen is te horen dat de Voorzitter van de Kamer onjuiste informatie zou verspreid hebben. ‘Indien er inderdaad onregelmatigheden zijn gebeurd, laat dat toe nog sneller te kunnen gaan’, luidt het.

Zaterdagmiddag zat het kernkabinet samen om zich te buigen over het arrest van het Hof van Beroep. Na afloop verklaarden premier Yves Leterme (CD&V) en minister van Financiën Didier Renders (MR) dat de raadsleden van de regering bekijken welke juridische procedures mogelijk zijn.

Maandagavond beslist de regering welke juridische middelen ze inzet. De eerste doelstelling van de regering blijft de bescherming van de klanten, de spaarders en de werknemers van Fortis Bank België. De regering vindt de voortzetting van het industriële project dat daartoe werd beslist nog steeds de beste garantie. 'Het arrest creëert een nieuwe juridische omgeving, maar laat perfect mogelijk verder te gaan. We zijn dit ook van plan met BNP Paribas', zei premier Leterme. PBL/MS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud