Rentelasten duwen KBC Ancora in het rood

Foto Belga

KBC Ancora, de holding die bijna 23 procent van de aandelen van KBC Groep bezit, is in het boekjaar 2011/2012 in het rood gedoken. De werkingskosten en rentelasten wogen veel zwaarder door dan het minidvidend van KBC.

KBC Ancora tekende in het voorbije boekjaar een verlies op 30,4 miljoen euro of 0,39 euro per aandeel. Een jaar eerder, in het boekjaar 2010/2011, was er nog 30,2 miljoen euro winst.

Het verlies is te wijten aan het uitblijven van een deftig dividend van KBC. De Vlaamse bank-verzekeraar keerde over 2011 een symbolisch dividend uit van 0,01 euro per aandeel. Vermits KBC Ancora 82,2 miljoen aandelen KBC bezit, ontving de holding dus 0,8 miljoen euro.

Dat bedrag was echter ruim onvoldoende om de werkingskosten en de rentelasten van het bedrijf te dekken. KBC Ancora tekende een recurrent financieel resultaat op van min 28,4 miljoen euro, tegen plus 32,3 miljoen euro over het boekjaar 2010/2011.

De netto-schuldpositie van KBC Ancora was op 30 juni opgelopen tot 8,02 euro per aandeel, van 7,63 euro een jaar eerder. Zoals eerder gemeld keert KBC Ancora geen dividend uit over het afgelopen boekjaar.

Voor het lopende boekjaar 2012/2013 verwacht KBC Ancora dat de kosten binnen de kostendelende vereniging met Cera ongeveer 1,6 miljoen euro zullen bedragen, in lijn met het voorbije boekjaar. De totale intrestlasten worden geraamd op ongeveer 30 miljoen euro en de overige werkingskosten op 0,5 miljoen euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud