Spaarbanken denken aan verhuizing

Een van de banken die aan de klaagmuur staan is Argenta, het nummer vijf op de markt. ©Sofie Van Hoof

De klassieke depositobanken vragen zich af of ze niet aan ‘fiscale shopping’ moeten gaan doen, om te ontsnappen aan de hoge bankentaksen. Een alternatief is een extra factuur voor de grootbanken.

Ze worden almaar mondiger, de kleinere banken in ons land. Getuige daarvan hun klacht van vorige week, bij het Grondwettelijk Hof, tegen de bankenheffingen van de federale regering. Tegelijk proberen ze al onderhandelend met die regering tot een oplossing te komen. Hun grieven maakten ze eind vorig jaar over aan het kabinet van minister van Financiën Koen Geens (CD&V), in de vorm van een memorandum. De Tijd kon het document inkijken en het levert interessante lectuur op.

Het memorandum werd opgesteld door de zeven banken van de klacht - Argenta, AXA Bank Europe, Bank J. Van Breda & Co., BKCP, Crelan, Delta Lloyd Bank en VDK - en Bpost bank. Het maakt duidelijk waarom de bankentaksen volgens hen leiden tot ‘een manifest ongelijke behandeling van depositobanken’ tegenover andere spelers. Dat leidt mee tot een ‘acuut existentieel probleem’.

Vorige week raakten naar aanleiding van de klacht al voorbeelden bekend. Zo blijken instellingen die zich financieren met deposito’s ongeveer tienmaal zwaarder te worden belast dan sectorgenoten die hun geld gaan halen op de groothandelsmarkt. ‘Om economisch leefbaar te blijven zullen depositobanken derhalve de intrest op hun deposito’s moeten verminderen (...) dan wel de intrest die ze aanrekenen voor het verstrekken van leningen (aanzienlijk) verhogen’, staat in het document.

Grootbanken zijn ook bevoordeeld door de impliciete staatswaarborg die ze genieten en die lagere financieringskosten oplevert en door een gunstigere vennootschapbelasting. Nochtans veroorzaakten zij de crisis, voeren de spaarbanken aan.

Marktaandeel

Maar ook de bijkantoren van buitenlandse spelers - zoals Rabobank.be, MoneYou, NIBC Direct of Evi - worden op de korrel genomen. De reden is dat zij minder zwaar onderworpen worden aan de Belgische heffingen en daardoor in staat zijn iets hogere rentes aan te bieden.

Dat legt hen geen windeieren: cijfers van de Nationale Bank leren dat de bijkantoren marktaandeel winnen omdat ze een relatief groter deel van de groei van de deposito’s voor hun rekening nemen. In 2013 haalden ze bijna een kwart (22,9%) van de aanwas van de hele sector binnen, bijna evenveel als de klassieke Belgische spaarbanken (28,2%).

Rebus sic stantibus (of: bij ongewijzigde omstandigheden) zullen de Belgische depositobanken zich ernstig dienen te beraden of het niet aangewezen is aan fiscale forumshopping te doen en in de toekomst in België te opereren via een bijkantoor, wat een aanzienlijke impact zou hebben op de fiscale inkomsten van de overheid, de organisatie van het toezicht, de werkgelegenheid in de bankensector en de aan de bankensector verbonden dienstverleningssector’, aldus het memorandum.

Levensbedreigend

En dat blijkt niet zomaar een holle verklaring te zijn. ‘Moest niemand daaraan denken, zou die zin niet in de tekst staan’, zegt een bankier. ‘Ik denk dat de hoogte van de taksen echt levensbedreigend aan het worden is. De banken beginnen creatief naar oplossingen te zoeken.’ Een collega beaamt: ‘Ik kan me inbeelden dat sommige spelers zich de vraag stellen. Het is een van de mogelijkheden die afgetast worden voor als het te gortig wordt. Voor bepaalde spelers vallen de taksen toch wel erg zwaar.’ Welke banken een mogelijke uitvlagging bekijken, is niet duidelijk. Eerder zetten Deutsche Bank België en Van Lanschot de stap naar een bijkantoor, om de handen vrijer te hebben bij ons.

De spaarbanken formuleren ook alternatieven, voor hun onderhandelingen met het kabinet-Geens. Die komen neer op het verminderen of afschaffen van twee soorten taksen en het verhogen en progessief maken van een derde soort (financial stability contribution), om budgetneutraal te blijven. Die laatste maatregel treft vooral de grootbanken: hoe groter de balans, hoe hoger de heffing. Die alternatieven zijn volgens onze informatie intussen echter deels van tafel verdwenen bij de besprekingen, maar het mechanisme blijft nog wel overeind.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud