Bekaert zet herstel rendabiliteit in

(foto belga) ©BELGA

De resultaten van het eerste halfjaar die Bekaert vrijdagochtend presenteert, liggen in lijn met de verwachtingen. De geconsolideerde omzet blijft zo goed als stabiel tegenover vorig jaar, mede geholpen door wisselkoerseffecten. De marge is verre van vergelijkbaar met die uit de gouden tijden, maar verbetert fors tegenover de tweede helft van vorig jaar.

Bekaert boekt in de eerste jaarhelt een geconsolideerde omzet van 1,783 miljard euro, in lijn met de verwachtingen. Dit is ongeveer stabiel met de eerste helft van 2011, toen er nog geen vuiltje aan de lucht was. Het recurrente bedrijfsresultaat ligt met 85,1 miljoen euro iets boven de verwachtingen.

De organische omzetdaling (-12,4%) wordt gecompenseerd door het netto-effect van acquisities en desinvesteringen (+7,9%) en positieve wisselkoersschommelingen (+4,7%). De omzetdaling is grotendeels maar niet alleen toe te schrijven aan het sterk dalen van de verkoop van zaagdraad, die volgde op het inklappen van de zonnepanelenproductie. Bekaert verkocht in de eerste jaarhelft nog 30.000 ton zaagdraad, tegen 60.000 ton vorig jaar in dezelfde periode. Tegenover een totaalvolume aan producten van 2,7 à 2,8 miljoen ton per jaar is dat een vrijwel verwaarloosbaar volume voor Bekaert, maar de impact ervan op de marges was op het hoogtepunt fenomenaal door de hoge prijzen die ervoor konden aangerekend worden.

Ook de producten voor de automobielindustrie begonnen vooral in de laatste maand minder te lopen, gezien de moeilijke situatie waarin die sector zich bevindt, zowel in Europa als in de VS. De bouwproducten verkochten in Europa wel beter dan in de eerste helft van 2011.

Vooral de vooruitgang in Latijns-Amerika, waar joint-venturepartners werden uitgekocht in Chili en Peru, compenseert voor de scherpe daling van de verkoop van zaagdraad. In Latijns-Amerika ging de geconsolideerde omzet met 129% vooruit. De regio heeft nu een aandeel van 22 procent in de totale geconsolideerde omzet.

In Azië daarentegen neemt de geconsolideerde omzet (aandeel van 27 procent in het totaal) een duik van 25 procent. De zaagdraadactiviteit klapte er ineen. De verkoopvolumes van andere producten namen er toe in de eerste jaarhelft, maar Bekaert geeft aan dat ze een toenemende concurrentie ondervinden ten gevolge van een verzwakking van de lokale vraag en de afgenomen exportactiviteiten van Aziatische klanten.  

Door die forse klap in Azië is de regio EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika - in de praktijk vooral Europa) met 31 procent op basis van de geconsolideerde omzet opnieuw de belangrijkste regio. Hier daalde de omzet met 9 procent.

Marge

Algemeen nam de REBIT-marge opnieuw toe tot 4,8 procent, meer dan de analisten vooraf hadden verwacht. In de tweede jaarhelft van 2011 was die gedaald tot slechts 2,5 procent. Tegen 2014 stelt Bekaert zich tot doel de marge opnieuw richting 7 tot 9 procent te krijgen. In Europa ligt de REBIT-marge nu op 6,4 procent, in Azië op 7,4 procent. De prijsdruk in Azië is momenteel vrij hoog, gezien er 'zeker geen gebrek aan capaciteit is in de markt'.

Herstructurering

Begin 2012 kondigde Bekaert een forse herstructurering aan in de zaagdraadactiviteit, waarbij ongeveer 600 jobs in België en 1.250 in China voor de bijl zouden gaan. Volgens Bekaert is 70 procent van de ontslagen werknemers intussen wel weer elders aan het werk. Dat bleek op de persconferentie naar aanleiding van de cijfers. Bekaert baseert die schatting op informatie van de outplacement en het aantal vrijwillige vertrekkers.

Bekaert boekte over het eerste kwartaal al aardig wat kosten verbonden met deze herstructurering af: 73 miljoen in Europa en 18 miljoen in China. Verwacht wordt dat de herstructureringskosten in totaal zowat 100 miljoen euro belopen. 

In Noord-Amerika komt daar een kostenpost van 14 miljoen euro bij, voornamelijk door bijzondere waardeverminderingen van goodwill en activa in de draadvestiging in Canada.

Per saldo boekt Bekaert 81 miljoen euro (negatief) aan eenmalige elementen in, samengesteld door 114 miljoen euro kosten en 33 miljoen opbrengsten. De kosten duwen het nettoresultaat in het rood. Er is een verlies per aandeel van 1,33 euro, tegen een winst van 2,45 euro in dezelfde periode vorig jaar. In absolute cijfers komt dat neer op een verlies van 78,568 miljoen euro.

Verdere besparingen

Bekaert is 'voorzichtig met betrekking tot de vooruitzichten voor de komende maanden', verwijzend naar de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten, de krappe financieringsmogelijkheden voor zijn klanten en het gebrek aan consistente indicaties van een globale economische heropleving.

'Deze omgeving versterkt de noodzaak van de kostenbesparingen (...) om de rendabiliteit van de groep te herstellen', luidt het in het persbericht over de resultaten. 

Bekaert kondigde al eerder aan tegen 2014 voor 100 miljoen euro bijkomende besparingen te willen doorvoeren. Het meldt nu dat de identificatie van mogelijke besparingsposten wereldwijd loopt, maar dat inmiddels al werd gestart met besparen, vooral in China. Dat deze besparingsronde nog eens jobs kost, is niet uitgesloten, maar dat zal wellicht niet in België zijn. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud