De Tijd blijft sterkste stijger in krantenland

(foto: Kristof Van Accom)

Geen enkele krant verkocht vorig jaar meer papieren exemplaren dan een jaar eerder. Maar dat geeft geen juist beeld van de reële situatie. Met dank aan de digitalisering van het krantenlandschap is er hier en daar toch groei te merken. De Tijd groeide vorig jaar zelfs 4,5 procent, de sterkste prestatie in het Belgische krantenlandschap. Dat blijkt uit de jongste CIM-cijfers.

De papieren kranten hebben er geen al te beste jaar op zitten. Maar omdat de consument hoe langer hoe meer kiest voor digitale manieren om nieuws te consumeren, houdt het CIM  al enkele kwartalen rekening met de digitale verkoopscijfers. En die cijfers geven een ander beeld.

Zo groeide  De Tijd (50% De Pers­groep, 50% Ros­sel) met 4,5 procent tot 39.201 exemplaren. Die groei is vol­le­dig te dan­ken aan de sterk stij­gen­de ver­koop van de di­gi­ta­le abon­ne­men­ten. De pa­pie­ren ver­koop ging er een forse 7,3 pro­cent op ach­ter­uit, maar dat werd dus ruim­schoots ge­com­pen­seerd door de sterk stij­gen­de di­gi­ta­le ver­koop.

Voor de rest groeiden in Vlaanderen enkel De Standaard en Het Nieuwsblad (beiden Corelio). die eerste telde er 2,3 procent bij tot 99.209 stuks, de laatste vond 0,2 procent meer afnemers tot 236.601. Voor beide kranten is die stijging ook te danken aan de digitale verkoop. Als het puur op print zou aankomen, waren de media respectievelijk met 0,4 en 0,5 procent gekrompen.

De andere kranten lieten een achteruitgang optekenen, met Gazet van Antwerpen (-3,9%) en Het Belang van Limburg (-2,7%) als negatieve uitschieters. Het Laatste Nieuws krimpt 0,3 procent, De Morgen doet er 0,8 procent af. Die laatste dankt de beperkte daling ook aan digitale verspreiding.

Ook aan Franstalige zijde geeft de digitalisering wat soelaas, al is dat beperkter. Vooral voor L’Echo is het verschil significant. Met digitale verspreiding erbij, krimpt onze zusterkrant slechts 0,5 procent, terwijl de papieren verkoop alleen wel 11,5 procent daalt. De Franstalige markt krimpt in het totaalbeeld met 3,5 procent.

De snelle digitalisering is positief, in die zin dat de markt mee evolueert met de noden van de lezers. Maar het brengt ook sterke uitdagingen met zich mee. De marges op de lezersmarkt zijn immers gelijkaardig tussen papier en digitaal. Maar adverteerders hechten nog niet dezelfde waarde aan digitale advertenties, wat op dat vlak wel weegt op de marges.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect