FSMA geeft Think Media blaam

Maurice De Velder, topman van Think Media

Het beursgenoteerde mediabedrijf Think Media krijgt dinsdag een flinke blaam. Beurswaakhond FSMA verwijt het bedrijf regelmatig te laat financiële informatie openbaar te maken. Bovendien heeft de FSMA bedenkingen bij de inhoud van die informatie, een bezorgdheid die wordt gedeeld door de revisor van het bedrijf.

De FSMA wijst er in een persbericht op dat Think Media onder andere het financieel verslag van 2009, een tussentijdse verklaring in 2010 en het jaarverslag van 2010 te laat publiceerde. Dat laatste werd vorige week donderdag (26/05) gepubliceerd, 26 dagen na afloop van de wettelijke termijn.

Maurice De Velder, topman van Think Media, wijst naar het strenge carcan waaraan beursgenoteerde bedrijven moeten voldoen om het late jaarverslag te verklaren. 'Wij zijn een klein bedrijf, we hebben nu eenmaal iets meer tijd nodig om aan de verplichtingen te kunnen voldoen', verzucht De Velder. 'Er wordt te veel verwacht van kleine beursgenoteerde bedrijven. Wij worden op dezelfde manier afgerekend als de grote multinationals. Soms vraag ik me af wat we nog op de beurs staan te doen.'

Naast de laattijdigheid van de informatie, richt de FSMA ook zijn pijlen op de inhoud van die rapportering. De beurswaakhond onderzocht de jaarverslagen van 2009 en 2010, en stelde daarbij 'onzorgvuldigheden en belangrijke tekortkomingen' vast. 'Zo werden er grote tekortkomingen en onzorgvuldigheden vastgesteld in de toelichtingen met betrekking tot bedrijfscombinaties, de testen op bijzondere waardeverminderingen van goodwill en immateriële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur en de activering van uitgestelde belastingvorderingen', klinkt het in het persbericht van de beurswaakhond.

De FSMA verzocht het bedrijf dus om extra informatie om de waardering van die balansposten te kunnen motiveren. Ondanks meerdere vragen om bijkomende informatie, kwam het bedrijf pas over de brug met de info nadat er werd gedreigd met een waarschuwing, aldus de FSMA. De beurswaakhond merkt daarbij op dat het te kort dag is voor de algemene vergadering van 8 juni om zich een beeld te vormen over de de resultaten en de positie van Think Media.

De Velder, topman van Think Media, relativeert de hele zaak. 'Onze revisor was voldoende geïnformeerd om een advies te kunnen verstrekken, ik begrijp dus niet dat de regulator het nodig vindt dat in twijfel te trekken.' Diezelfde revisor maakt evenwel in het jaarverslag een voorbehoud bij een waardering van een dochtervennootschap van het bedrijf. Maar ook dat relativeert De Velder. 'Die waardering is een beslissing van de raad van bestuur, niet van de revisor.'

Het is hoogst uitzonderlijk dat de FSMA beursgenoteerde bedrijven een blaam geeft. Het laatste bedrijf dat nog een waarschuwing kreeg, was papierbedrijf Catala. Dat was in december 2008.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content