Journalisten klagen over werkdruk

©ANP

Negen op de tien Vlaamse journalisten vinden dat hun takenpakket almaar toeneemt en dat redacties steeds hogere eisen stellen. Eén op twee zegt zelfs dat een gezinsleven moeilijk te combineren is met de job van journalist.

De cijfers staan te lezen in een onderzoek van de vier Vlaamse universiteiten in opdracht van het Steunpunt Media en de Vlaamse minister van Media, Ingrid Lieten. Met de studie trachten de onderzoekers te kijken hoe de veranderingen in de media-industrie, zoals de digitalisering, een invloed hebben gehad op de journalistieke praktijk. De resultaten van 2013 worden daarbij vergeleken met de cijfers uit 2008 en 2003.

Uit de studie blijkt meteen dat schrijven voor het internet steeds meer ingeburgerd raakt bij beroepsjournalisten. Het percentage Vlaamse journalisten dat (al dan niet exclusief) voor de website werkt, is gestegen van 10 procent in 2008 naar 57 procent in 2013. Onlinejournalisten werken vooral op een krantenredactie (31%) of bij een tijdschrift (21%).

De opkomst van Twitter en Facebook heeft ook gevolgen voor de nieuwsgaring. Eén journalist op de drie gebruikt dagelijks Twitter om nieuws te verzamelen. Facebook en andere sociaalnetwerksites zijn een nieuwsbron voor een journalist op de vier.

Opvallend is dat het gemiddeld aantal werkuren van voltijds werkende journalisten gedaald is van 47 uur naar 46 uur per week over de laatste 10 jaar. Maar de werkdruk is duidelijk verhoogd. 89 procent van de respondenten (728 journalisten) zegt dat het takenpakket de laatste jaren alleen maar toeneemt. 87 procent vindt dan weer dat hun redactie steeds hogere eisen stelt.

De helft van de ondervraagde journalisten zegt ook weinig tijd te hebben voor een sociaal leven (53%) en zelfs dat journalistiek en een gezin moeilijk te combineren zijn (51% vs 41% in 2008).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud