Telenet vecht decreet uitgesteld kijken aan

Foto Nima Ferdowsi ©Nima Ferdowsi

Telenet trekt naar het Grondwettelijk Hof om het decreet signaalintegriteit aan te vechten. Die moest de discussie over uitgesteld kijken (programma's opnemen en dan de reclameblokken doorspoelen) beslechten. Maar volgens het kabel- en mediabedrijf is er sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Het decreet signaalintegriteit was afgelopen zomer het resultaat van een lange en verhitte discussie over uitgesteld kijken. De Vlaamse zenders vonden het niet kunnen dat via de diensten van distributeurs als Telenet en Belgacom hun programma's meer en meer worden opgenomen, waarbij de reclame, die betaalt voor die programma's, gemakkelijk kan worden doorgespoeld. Dat ondergraaft het businessmodel van de commerciƫle omroepen. Dat de distributeurs via digitale televisie op hun beurt flink geld verdienen, was een extra doorn in het oog.

De discussie kwam uiteindelijk op de politieke arena terecht, waar ze afgelopen zomer uitmondde in een nieuw decreet. Dat bevestigde principieel dat de zenders eigenaar zijn van hun tv-signaal, maar het dwingt hen om desgevraagd met de distributeurs te onderhandelen over het aanbieden van een functionaliteit die op dat signaal ingrijpt. Leveren de onderhandelingen niets op, dan kan na drie maanden een bemiddelingsprocedure worden opgestart die op haar beurt maximaal drie maanden mag duren.

Sinds de goedkeuring van het decreet leek de discussie te verstommen. Maar Telenet laat het er toch niet bij. Nog net binnen de wettelijke termijn - zes maanden te tellen vanaf de verschijning van het decreet in het Staatsblad - trekt het kabelbedrijf naar het Grondwettelijk Hof om het decreet signaalintegriteit te laten vernietigen.

Volgens Telenet schendt het decreet het gelijkheidsbeginsel, in die zin dat het Telenet verplichtingen oplegt waar de andere spelers in het tv-landschap niet aan moeten voldoen. Concreet moet Telenet over elke nieuwe functionaliteit die het wil aanbieden rond televisie, de toestemming van de zenders krijgen.

Diezelfde verplichting zou niet gelden voor internationale spelers genre Google of Apple, maar ook niet voor tv-platformen Ć  la Bhaalu, de videorecorder die alles wat wordt uitgezonden opneemt in de cloud. 'Dat zijn bedrijven die op dezelfde markt inspelen', zegt Telenet-woordvoerder Stefan Coenjaerts. 'Als zij niet aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen, levert hen dat een concurrentieel voordeel op.'

Volgens Coenjaerts zal de Vlaamse consument daarvan de dupe zijn. 'Als wij niet of in een trager tempo kunnen innoveren dan grote buitenlandse bedrijven verzwakt dat het Vlaamse medialandschap. Daar is niemand bij gebaat.'

Het Grondwettelijk Hof moet nu beslissen of het decreet strijdig is met de grondwet. Het beroep werkt niet opschortend. In afwachting van de beslissing blijft het decreet dus van kracht.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud