Think Media tapt opnieuw uit vaatje aandeelhouders

P-Magazine is een belangrijke titel van Think Media. ©YORICK JANSENS/BELGA

Mediagroep Think Media, het bedrijf boven magazines als Ché, Menzo en P-Magazine, was vorig jaar zwaar verlieslatend. Het bedrijf moest opnieuw rekenen op een lening van de aandeelhouders om recht te blijven. Hoewel de revisor van het bedrijf vraagtekens plaatst bij de continuïteit, zegt CEO Maurice De Velder dat het ergste achter de rug is.

Een nettoverlies van 4,6 miljoen euro en een cash drain van 2,7 miljoen euro. Die cijfers vatten voor Think Media het 'transitiejaar' 2012 (pdf) samen. De groep, die naast zijn magazines en websites ook actief is in affichage, kreeg in alle hoeken klappen.

Op de magazinemarkt was 2012 huilen met de pet op, met bijvoorbeeld bloedrode CIM-cijfers voor sterkhouder P-Magazine. En ook in affichage was 2012 niet meteen een grand cru jaar. Adverteerders houden door de crisis volop de vinger op de knip. Daar bovenop kwamen miljoenen aan herstructureringskosten.

Net als in 2011 zadelde die giftige cocktail Think Media vorig jaar met grote financiële problemen op. En net als in 2011 waren het de grote aandeelhouders die ervoor moesten zorgen dat het bedrijf boven water bleef. Nadat er twee jaar terug al 1,75 miljoen euro bij verschillende aandeelhouders werd gezocht, tapt Think Media vorig jaar opnieuw uit dat vaatje, voor 1,6 miljoen euro deze keer.

Die lening moet op drie jaar worden terugbetaald en levert de kredietverstrekkers 7 procent rente op. De lening die in 2011 werd gegeven werd ondertussen gekapitaliseerd in bijna 1,9 miljoen nieuwe aandelen.

Hoewel de magazinemarkt nog steeds op apegapen ligt en er nog niet meteen tekenen zijn van een economisch herstel, is CEO en grootaandeelhouder Maurice De Velder ervan overtuigd dat het ergste voorbij is voor Think Media. 'Zoals u kan zien is de omzet nagenoeg stabiel gebleven vorig jaar. Die herstructureringskosten zijn nu achter de rug. We zijn ervan overtuigd dat we in het eerste halfjaar winstgevend zullen zijn, op basis van wat we de voorbije maanden konden zien. Met onze cashflows kunnen we de operationele werking financieren, we moeten die lening van de aandeelhouders zelfs niet aanspreken.'

Vernietigend

Die positieve instelling staat wel in schril contrast met het vernietigende rapport van bedrijfsrevisor VGD achteraan in het jaarverslag. 'Hoewel de vooropgestelde budgetten in 2012 niet werden gehaald blijft de Raad van Bestuur er van uitgaan dat de resultaten in de komende jaren aanzienlijk zullen verbeteren', klinkt het klaar en duidelijk

'Het blijft naar onze mening echter zeer onzeker dat de voorgestelde resultaten zullen kunnen worden gerealiseerd. Er konden ons ook nog geen betrouwbare cijfers over eerste maanden van 2013 worden voorgelegd. De fundamentele onzekerheid aangaande de continuïteit van de groep blijft derhalve bestaan.'

Ook over de waardering van enkele balansposten is de revisor het grondig oneens met de leden van de raad van bestuur. De revisor onderstreept dat hij weinig vertrouwen heeft in 'de financiële staten, in het bijzonder de boekwaarde van de (im)materiële vaste activa, goodwill en actieve belastinglatenties. Er werden ook geen aanpassingen gedaan met betrekking tot de waardering of de classificatie van bepaalde (andere) balansposten die noodzakelijk zouden kunnen blijken indien de groep niet meer in staat zou zijn haar activiteiten verder te zetten.' VGD onthoudt zich dan ook van een opinie over het financieel verslag.

'De revisor kijkt naar 2012 en doet zijn job', reageert De Velder daarop. 'Maar wij zien momenteel dus bewijzen van het tegendeel. En of wij lucht op de balans hebben? Wij zijn van mening dat we onze activiteiten aan minimale waarden in de boeken hebben staan.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content