Antwerpen laat 51 miljoen liggen

©wim kempenaers (wkb)

De havenbedrijven PSA en DP World halen hun trafiekprognoses niet en moeten 51 miljoen euro boete betalen aan het Antwerpse Havenbedrijf. Die overweegt de boetes te schrappen om hen hier te houden. Twee maten en gewichten, zeggen andere bedrijven die wel boetes moeten betalen.

Bedrijven die actief zijn in een haven, werken op terminals die in concessie worden gegeven door de havenautoriteiten. In ruil betalen ze een concessievergoeding. Meestal komen daar ook ‘overslagverplichtingen’ bij. Dat betekent dat ze elk jaar een met het havenbestuur afgesproken tonnage goederen moeten behandelen. Kwestie van de infrastructuur (kaaien, dokken, sluizen enz) die is gefinancierd met overheidsgeld, optimaal te benutten. Halen ze hun doelstellingen niet, dan moeten ze boetes betalen.

Door de economische crisis hebben verschillende havenbedrijven in Antwerpen hun tonnenmaatverplichtingen niet gehaald. Grootste slachtoffers zijn de twee uitbaters van containerterminals PSA, eigendom van stadstaat Singapore en verantwoordelijk voor 80 procent van de containeroverslag in onze havens, en DP World, in handen van het emiraat Dubai. De twee behoren samen met Hutchison en APM Maersk tot de grootste uitbaters van containerterminals ter wereld.

Vierkant

PSA baat in Antwerpen vier containerterminals uit. DP World één: een reuzenterminal recht tegenover die van PSA aan het Deurganckdok. Maar dat dok draait vierkant. De bezettingsgraad bedraagt amper 25 procent. De afgelopen vier jaar haalden PSA en DP World dus hun overslagdoelstellingen niet. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 zijn hun boetes opgelopen tot 51 miljoen euro: 35,5 miljoen euro voor PSA en 15,6 miljoen voor DP World.

Het Antwerpse havenbestuur heeft die boetes nooit geïnd. Meer nog: op de jongste raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen begin november werd zelfs voorgesteld om die boetes fors te verlagen of zelfs kwijt te schelden. Toen werd met geen woord gerept over de omvang van de boetes. ‘Gevoelige commerciële informatie die we om concurrentieredenen niet vrijgeven’, zei directeur generaal Eddy Bruyninckx toen.

De boetebedragen die in de wandelgangen de ronde deden (15 miljoen euro) noemde hij ‘onjuist’. Het blijkt uiteindelijk om 51 miljoen te gaan. Ter vergelijking: in 2010 boekte de haven 80 miljoen euro winst en keerde het 12,8 miljoen euro dividend uit aan de stad Antwerpen. De geruchten dat het havenbestuur 75 procent van de boetes zou kwijtschelden, noemde Bruyninckx toen ‘niet correct’.

In het ontwerpverslag van de raad van bestuur staat wel dat de ‘enorme bedragen als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de bedrijven hangen’. ‘Het is niet de doelstelling van het Havenbedrijf om zoveel mogelijk geld binnen te halen maar om zoveel mogelijk business te creëren. De herziening van de boetes kan beter gebruikt worden als trigger om hen te dwingen te presteren’, aldus nog het verslag.

Van Peel

Waarom zijn die boetes al die jaren niet geïnd zoals in de concessievoorwaarden staat? Marc Van Peel, havenschepen en voorzitter van de raad van bestuur van het Havenbedrijf blijft op de vlakte: ‘Er is nog niet beslist dat we de boetes gaan verminderen of kwijtschelden. Onze rol is het algemeen havenbelang verdedigen. Er woedde een economische storm in de sector. Dat is een overweging die meespeelt. We gaan ons beraden wat verstandig is voor de toekomst. DP World en PSA zo lang mogelijk in Antwerpen houden is daar een element van. Meer wil ik daar niet over zeggen.'

Van Peel volgt de redenering van directeur generaal Eddy Bruyninckx van de Antwerpse haven die stelt dat de economische vooruitzichten uit 2004, toen de concessieovereenkomsten werd opgesteld, door de crisis zijn achterhaald. Bruyninckx zei gisteren niet te willen reageren ‘zolang de besluitvorming aan de gang is’.

Of het kwijtschelden van boetes DP World, dat straks ook in Rotterdam een reuzenterminal opent, zal aanzetten om meer cargo en rederijen naar Antwerpen te brengen? Van Peel: ‘Het gaat niet om DP World alleen. Er participeren ook verschillende rederijen in hun Antwerp Gateway terminal’. Van Peel geeft toe dat het Havenbedrijf de boetes niet geprovisioneerd heeft als toekomstige inkomsten.

DP World wil geen commentaar kwijt maar lijkt niet van plan de boetes te betalen. In de jongste jaarrekening van Antwerp Gateway staat zwart op wit dat de raad van bestuur, ‘na het inwinnen van juridisch advies oordeelt dat het redelijkerwijs niet nodig is om een provisie aan te leggen’.

Andere bedrijven in de Antwerpse haven vragen zich af waarom zij wél boetes moeten betalen als ze de overslagcijfer niet halen. ‘Ik haalde op een van mijn terminals ook mijn volumeverplichtingen niet de afgelopen twee jaar. De boetes werden gewoon via domiciliëring van mijn rekening gehaald’, zegt een haventopman die liever anoniem blijft.

Twee maten en gewichten? Van Peel: ‘Ongetwijfeld zullen er bedrijven zijn die dat beweren.’

De Antwerp Gateway-terminal van DP World is zwaar verlieslatend. Het gecumuleerd verlies loopt op tot 85 miljoen en het eigen vermogen is 43 miljoen euro negatief. PSA Antwerp daarentegen, dat met de rederij MSC de rendabele containerterminal runt aan het Delwaidedok, haalde vorig jaar een winst na belasting van 30 miljoen en keerde 34 miljoen euro dividend uit aan zijn moeder, stadstaat Singapore.

Het boetedossier komt midden december op de volgende raad van bestuur van de haven ter sprake. Hoe de verschillende politieke partijen gaan stemmen is onduidelijk. De haven is voor de stad een heel belangrijke bron van inkomsten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect