NMBS verliest één euro per gereden kilometer

Marc Descheemaecker, CEO van de NMBS - foto Belga ©BELGA

Per kilometer die een trein van de NMBS aflegt, verliest de spoorwegmaatschappij gemiddeld 1 euro. De spoorwegmaatschappij wil dat tekort in de eerste plaats wegwerken door interne besparingen, maar ook door haar externe kosten, met name haar energiefactuur en haar infrastructuurkosten, onder controle te brengen.

Een trein één kilometer laten rijden kost de NMBS gemiddeld 20 euro. Daarvan is 58 procent intern, zeg maar kosten die onder controle vallen van de NMBS zelf zoals materiaal- en personeelskosten. De rest, dus 42 procent, zijn externe kosten, kosten die grotendeels buiten de controle van de NMBS vallen. Het gaat dan om de energiekosten en de bijdrage die de NMBS moet betalen voor het gebruik van de infrastructuur. Vooral die laatste weegt met 7 euro op 20 euro behoorlijk door.

Van de gemiddelde kostprijs van 20 euro per treinkilometer, wordt slechts 40 procent (8 euro op 20) gedekt door inkomsten uit de biljettenverkoop. Op zich is een dekkingsgraad van 40 procent niet zo slecht, De Lijn haalt minder dan de helft. Bovendien dekt de overheidsdotatie niet de resterende 60 procent (of 12 euro) af. Er blijft meer bepaald per kilometer 1 euro over die niet gedekt wordt. Dat betekent dat het operationele verlies van de NMBS voor elke kilometer één euro bedraagt.

'Elke extra trein betekent dus een aanzienlijke maatschappelijk kost. We moeten daarom zowel onze interne als externe kosten verlagen', zo zei NMBS-baas Marc Descheemaecker onlangs bij een presentatie in het Vlaams Parlement. Om de interne kosten te verlagen, heeft de NMBS in 2011 een saneringsplan goedgekeurd dat neerkomt op een jaarlijkse recurrente besparing van 100 miljoen . Daarnaast wil de NMBS ook graag haar energie- en infrastructuurkosten onder controle brengen. Ze wil daarvoor onderhandelen met Electrabel en Infrabel.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content